1H4F-Lactatie op Maat

1H4F-Lactatie op Maat

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF16183

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

In Nederland wordt de gemiddelde melkkoe 5,7 jaar oud. In principe kunnen koeien prima langer produceren, wat beter past bij het streven naar een duurzamere veestapel en wat economisch ook aantrekkelijker is. Dat koeien toch voortijdig worden afgevoerd, wordt met name bepaald door ziekte of vruchtbaarheidsstoornissen. Een groot deel van deze gezondheidsproblemen bij melkvee ontstaan in aansluiting op het moment van afkalven. Het doel van ‘Lactatie op maat’ is de waarde te bepalen van het beperken van het aantal afkalvingen voor de koe door de lactatie te verlengen. De verwachting is dat een lactatie die doelbewust verlengd wordt door het inseminatiemoment uit te stellen, niet alleen consequenties heeft voor diergezondheid en levensduur, maar ook voor de melkproductie, de vruchtbaarheid, het aantal geboren kalveren, en het economisch resultaat van het bedrijf.
De aanpak bestaat uit drie werkpakketten:
1. Een dierexperiment onder geconditioneerde omstandigheden;
2. Monitoren van een netwerk van melkveebedrijven welke reeds werken met een verlengde lactatie;
3. Ontwikkelen en evalueren van een beslismodel.
De PPS is succesvol wanneer Nederlandse melkveehouders door middel van een benadering afgestemd op de individuele koe, het aantal kritische periodes in het leven van de koe kunnen beperken door de lactatielengte verlengen, op een wijze die economisch verantwoord is. Implementatie wordt ondersteund door een beslisboom uitgevoerd in de vorm van een mobiele app.

Doel van het project

In Nederland wordt de gemiddelde melkkoe 5,7 jaar oud. In principe kunnen koeien prima langer produceren, wat beter past bij het streven naar een duurzamere veestapel en wat economisch ook aantrekkelijker is. Dat koeien toch voortijdig worden afgevoerd, wordt met name bepaald door ziekte of vruchtbaarheidsstoornissen. Een groot deel van deze gezondheidsproblemen bij melkvee ontstaan in aansluiting op het moment van afkalven. Het doel van ‘Lactatie op maat’ is de waarde te bepalen van het beperken van het aantal afkalvingen voor de koe door de lactatie te verlengen. De verwachting is dat een lactatie die doelbewust verlengd wordt door het inseminatiemoment uit te stellen, niet alleen consequenties heeft voor diergezondheid en levensduur, maar ook voor de melkproductie, de vruchtbaarheid, het aantal geboren kalveren, en het economisch resultaat van het bedrijf.
De aanpak bestaat uit drie werkpakketten:
1. Een dierexperiment onder geconditioneerde omstandigheden;
2. Monitoren van een netwerk van melkveebedrijven welke reeds werken met een verlengde lactatie;
3. Ontwikkelen en evalueren van een beslismodel.
De PPS is succesvol wanneer Nederlandse melkveehouders door middel van een benadering afgestemd op de individuele koe, het aantal kritische periodes in het leven van de koe kunnen beperken door de lactatielengte verlengen, op een wijze die economisch verantwoord is. Implementatie wordt ondersteund door een beslisboom uitgevoerd in de vorm van een mobiele app.
2.2 Doel van het project Wat gaat het project bijdragen aan de doelen van de KIA, de missies en de MMIP’s?
Het doel van ‘Lactatie op maat’ is ten eerste de waarde te bepalen van het beperken van het aantal kritische transitieperiodes in het leven van de koe om diergezondheid en productie-efficiëntie te verbeteren via het verlengen van de lactatielengte. Ten tweede is het doel ‘Lactatie op Maat’ toepasbaar te maken voor de Nederlandse melkveehouderij d.m.v. een benadering afgestemd op de individuele koe en de ontwikkeling van een beslisboom.
Lactatie op Maat komt tegemoet aan de doelen van de Duurzame Zuivelketen dat zich richt op het continu verbeteren van dierwelzijn, verlengen van levensduur en reduceren van antibioticagebruik. Binnen de Roadmap Duurzame Veehouderij sluit dit project aan bij de ambities: diergezondheid, dierwelzijn, gebruik van data, economisch perspectief en het terugdringen van emissies. Het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de koe leidt tot minder medicijn– en antibioticagebruik, een langere levensduur van onze koeien en een positiever imago van Nederlandse zuivel.

Relatie met missie (Motivatie)

‘Lactatie op Maat’ levert een systeeminnovatie voor de Nederlandse melkveehouderij, waarbij individuele koeien doelbewust gemanaged kunnen worden op een langere lactatielengte met minder kritische transitieperiodes in het leven van de koe. Deze systeeminnovatie biedt interessante perspectieven, niet alleen voor diergezondheid –en welzijn, maar ook voor levensduur en economisch resultaat. Specifiek zijn de innovatieve resultaten uit dit project:
1. Evaluatie van de consequenties van een verlengde lactatie bij melkvee, voor melkproductie, inseminatie succes, diergezondheid, economische resultaat en levensduur.
2. Evaluatie van koefactoren die bijdragen aan een succesvolle implementatie van een verlengde lactatie strategie.
3. Een beslismodel voor de optimale lactatielengte op basis van individuele koe-eigenschappen.

Geplande acties

2017
- Opstart dierexperiment en netwerk van veehouders
2018
- Deelrapportage Dierexperiment – Vruchtbaarheid
- Deelrapportage Netwerk veehouders – Individuele koevariatie en Economisch resultaat
2019
- Deelrapportage Dierexperiment - Persistentie en productie-efficiëntie
- Deelrapportage Netwerk veehouders – Keten en Economisch resultaat.
- Ontwikkeling beslismodel
2020
- Deelrapportage Dierexperiment – Kalveren
- Deelrapportage Dierexperiment - Diergezondheid en individuele koevariatie.
- Evaluatie beslismodel op praktijkbedrijven
- Eindrapportage