1H4F-Risk-based monitoring van Toxoplasma gondii en Trichinella spp. in varkens

1H4F-Risk-based monitoring van Toxoplasma gondii en Trichinella spp. in varkens

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF16161

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D4. Duurzame en veilige verwerking

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

Toxoplasmose en Trichinellose worden wereldwijd gezien als belangrijke parasitaire zoönosen. Beheersing van Toxoplasma en Trichinella is nodig: beiden worden door de EFSA (de European Food Safety Authority) genoemd als een risico voor de volksgezondheid in Europa. Rauw of onvoldoende verhit varkensvlees kan voor beiden een bron van infectie zijn. De risicofactoren op varkensbedrijven zijn voor beide parasieten grotendeels hetzelfde. Er is geen methode voor monitoring van Toxoplasma infecties op varkensbedrijven. Momenteel is er vanuit de EU een verplichte controle voor Trichinella, waarbij elk karkas in Nederland wordt getest op Trichinella. Recentelijk is de EU verordening aangepast en is het mogelijk om op “controlled housing” bedrijven een risk-based monitoring uit te voeren gebaseerd op audits en karkascontrole voor risicodieren in non-controlled housing. De verplichte risk-based monitoring voor Trichinella en de overeenkomsten in risicofactoren voor Trichinella en Toxoplasma op varkensbedrijven maken het interessant om een kosteneffectief gecombineerde risk-based monitoring te ontwikkelen voor Toxoplasma en Trichinella op varkensbedrijven. Het doel is dan ook om een gecombineerde risk-based monitoring voor Toxoplasma en Trichinella infecties in varkens te ontwikkelen.

Doel van het project

Deze PPS valt onder de missie ‘Duurzame en veilige verwerking’ (D4) en het deelprogramma hiervan: ‘Veilige verwerking en veilige voedselketen’. Het ondersteunt de ambitie: ‘Vermindering van de ziektelast veroorzaakt door voedselgerelateerde ziekteverwekkers (zoönosen)’.

Relatie met missie (Motivatie)

T. gondii en Trichinella zijn beiden belangrijke voedselpathogenen. Voor Trichinella is er een verplichte monitoring, daarnaast wordt breed erkend dat beheersing van T. gondii risico’s in de varkensvleesproductieketen gewenst is.
Dit project is richtinggevend voor de ontwikkeling en evaluatie van risk based monitoringssystemen in de dierhouderij. Verder is de huidige en verplichte methode voor monitoring van Trichinella infecties (controle van karkassen van alle varkens aan de slachtlijn) erg duur en kan goedkoper zonder dat de risico’s voor de volksgezondheid groter worden.

Geplande acties

Beoogde resultaten
• De ontwikkeling van een risk-based monitoringssysteem voor beheersing van Toxoplasma/Trichinella infecties op varkensbedrijven, en hierdoor hopelijk lagere kosten voor een uiteindelijk veiliger product.
• Kennis over interventies, beheersing en vermindering van Toxoplasma infecties op varkensbedrijven.
• Berekening van de kosten van de Toxoplasma/Trichinella interventies en monitoring op varkensbedrijven en vergelijking met kosten bestaande monitoring.
• Berekening gezondheidswinst door interventies op varkensbedrijven van de humane ziektelast Toxoplasma.