Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit

Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV21072

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>B. Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie>B4. Verhoging vastlegging koolstof in bos en natuur

Samenvatting

De Nederlandse melkveehouderij wil bijdragen aan doelstellingen voor klimaat en biodiversiteit. In dit project onderzoeken we hoe agroforestry hieraan bij kan dragen. Hiertoe ontwikkelen we verdienmodellen voor melkveehouders, waarmee naast behoud van inkomen, koolstof wordt vastgelegd en biodiversiteit op het bedrijf wordt vergroot. Op deelnemende bedrijven en op Dairy Campus experimenteren we met diverse agroforestry-systemen en monitoring voor antwoorden op praktische vragen.