AGROS:arable farming

AGROS:arable farming

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

LWV19143.02

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>Sleuteltechnologieën LWV>Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/24

Samenvatting

The AGROS program is a collaboration between Wageningen University & Research (WUR) and 26 private partners, with funding provided by two of the Top Sectors programs: Agri & Food and Horticulture & Starting Materials. AGROS stands for ‘Evolution to sustainable AGRicultural Operation Systems’. The main goal is to develop tools that can support production that is based on natural biological and ecological processes and thereby steer production towards sustainable use of inputs like energy, water, plant protection products and labor. The knowledge learned from the research and experiments and the professional guidance provided will benefit the participating arable and dairy farmers, greenhouse growers and technology companies..

Doel van het project

In de akkerbouw is er een forse uitdaging gericht op transitie naar milieuvriendelijke, circulaire
productiesystemen met sterk verminderde afhankelijkheid van inputs, hoge efficiëntie van hulpbronnengebruik en die biodiversiteit bevorderen in plaats van in gevaar brengen. Tegelijkertijd moeten dergelijke landbouwsystemen ook technisch en economisch haalbaar zijn. Intercropping (gemengde teelten) lijken hierin perspectief te bieden. Hierbij wordt niet meer op één groot uniform perceel één gewas geteeld maar staan gewassen door elkaar in stroken of bedden.
De hierdoor verbeterde benutting van licht, water en mineralen en de bijbehorende kansen voor ziekte- en plaag beheersing leiden tot hogere opbrengsten en verlaging van milieuschade. Het management voor intercropping systemen is complex en sluit niet aan bij de huidige grootschalige mechanisatie. In dit project wordt gewerkt aan nieuwe geïntegreerde oplossingen voor beslissingsondersteuning en bedrijfsvoering

Relatie met missie (Motivatie)

De akkerbouw heeft de uitdaging om te werken aan een landbouw die productief, regeneratief en veerkrachtig. In het concept strokenteelt (of gemengde teelten) wordt niet meer op één groot uniform perceel één gewas geteeld maar staan gewassen door elkaar in stroken of bedden. De hierdoor verbeterde benutting van licht, water en mineralen en kansen voor ziekte- en plaag beheersing leiden tot hogere opbrengsten en minder (afhankelijkheid van) inputs. De huidige, op uniforme percelen afgestemde mechanisatie sluit totaal niet aan bij dit concept. Om de ecologische voordelen te kunnen benutten zijn er innovatieve en economisch haalbare technologieën nodig. Doel in de use-case akkerbouw is het verkennen, ontwikkelen en testen van nieuwe oplossingen voor beslissingsondersteuning en mechanisatie van het
complexte management in gemengde teelten.

Geplande acties

1. Ontwikkeling van scenario’s over toekomstige mechanisatie op akkerbouw bedrijven. Dit wordt gebaseerd op de methode van socio-technical scenario (STSc) en resulteert in roadmaps en draagt bij aan de strategievorming van technologiebedrijven en andere stakeholders.
2. Ontwikkeling, test en evaluatie van prototypes voor het management van gemengde teelten. Hiervoor maken de project partners een keuze voor 5-6 smart farming applicaties (stap van TRL level 4 naar TRL 6-7). Al deze toepassingen vergen onderzoek naar detectie, beslissingsondersteuning en actuatie.
3. Interactief ontwerp van een kleinschalige infrastructuur op bedrijfsniveau voor IT en energie. Onderdeel hiervan is de verkenning van toekomstige datastromen op en tussen percelen, energie-profielen en technologische en data ontwikkelingen.