AI-MEG: Artificial Intelligence voor herkenning megafauna (zeevogels en -zoogdieren) in en rond offshore windparken

AI-MEG: Artificial Intelligence voor herkenning megafauna (zeevogels en -zoogdieren) in en rond offshore windparken

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

LWV21244

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>E. Duurzame en veilige Noorzee, oceanen en binnenwateren>E1. Duurzame Noordzee

Samenvatting

Voor de uitrol van wind op zee is kennis van habitatverlies van zeezoogdieren/vogels nodig. Er is behoefte aan automatische verwerking van de digitale beelden van vliegtuigsurveys. In dit project worden de beelden, verzameld boven OWF Gemini, gebruikt voor het ontwikkelen van Deep Learning modellen (AI). Dit onderzoek beoogt, samen met een parallel project getrokken door Rijkswaterstaat, een nationale digitale vliegtuigsurvey AI en datastructuur te ontwikkelen om dit proces te faciliteren.