Astaxanthine 2.0

Astaxanthine 2.0

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

1509-029

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A3. Hergebruik organische zij- en reststromen

Startdatum

01/01/16

Einddatum

31/12/18

Samenvatting

Het doel van dit project is de realisatie van een proof-of-principle keten voor de productie van astaxanthine als oleoresin uit de alg. Haematococcus pluvialis stammen in fotobioreactoren in Nederlandse kassen. Na afloop van het project moet een proof-of-principle van een economisch rendabele productieketen van uitgangsmateriaal over productie tot product eindformulering volgens specificaties van de markt zijn aangetoond voor de productie van astaxanthine uit Haematococcus pluvialis. Er moet een methodiek zijn ontwikkeld die ook voor de productie van andere stoffen uit algen in Nederlandse kassen in de toekomst kan worden toegepast.

Naam projectleider

Silke Hemming