Automatische insectenmonitoring ter verbetering van IPM

Automatische insectenmonitoring ter verbetering van IPM

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

LWV19243

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/06/20

Einddatum

31/12/23

Samenvatting

Op het gebied van insecten monitoring is er al het een en ander commercieel beschikbaar. Alleen kleinere insecten zijn moeilijk te detecteren. In dit project gaan we onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om luizen automatisch te monitoren.

Doel van het project

Het doel is om automatische insecten monitoring van luizen mogelijk te maken, zodat er meer inzicht kan komen in de luizen populaties en precisie landbouw mogelijk wordt. Dit zal liden tot vermindering van het chemicaliën gebruik.

Relatie met missie (Motivatie)

Luizen zijn in de bieten een steeds groter probleem. Meer luizen overleven de tegenwoordig zachte winters en doordat de Neonicotinoïden weggevallen zijn, zijn ze moeilijker te bestrijden. Tegelijkertijd zijn het beruchte virus verspreiders.

Geplande acties

Doel van het project is om automatische monitoring van kleine insecten in het veld mogelijk te maken.

Naam projectleider

Janne Kool