Beheer eikenprocessierups

Beheer eikenprocessierups

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

LWV19222.05

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied>C3. Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied

Startdatum

01/02/20

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

In de afgelopen jaren is in Nederland de overlast door de Eikenprocessierups, o.a. door de opwarming van het klimaat, sterk toegenomen. Dit heeft een negatief effect op de baten van het groen. Omwonenden, passanten en bezoekers van gebieden en lanen met besmette eikenlanen krijgen last van huidirritaties en soms ernstige gezondheidsklachten. Soms worden gebieden afgesloten of er staan waarschuwingsborden. De toegankelijkheid en het gebruik van het groen staan hierdoor onder druk. Ook belangrijke positieve effecten als stressreductie, sociale ontmoetingsruimte en ruimte om te bewegen worden hierdoor verminderd. Daarnaast zorgt de eikenprocessierups voor hoge kosten bij beheerders en staat de biodiversiteit onder druk, bijv. door het uitvoeren van bestrijdingsmaatregelen met biologische middelen die ook dodelijk zijn voor rupsen van andere vlindersoorten. Dit gebeurt door (1) het verbeteren van best practices van preventie, bestrijding en verwerking van rupsenafval. De uitkomsten hiervan worden vastgelegd in een nieuwe Leidraad Beheersing Eikenprocessierups. Voorts door (2) een beter beeld te krijgen van de daadwerkelijke impact op gezondheid en welbevinden, alsmede door (3) het opzetten van een monitoring- en communicatienetwerk ter ondersteuning van het beheer.
Bij de onderdelen 1 en 3 wordt samengewerkt met een grote groep beheerders en uitvoerders via het Kenniscentrum Eikenprocessierups, en met het Kennisplatform Eikenprocessierups zodat uitrol van de resultaten over geheel Nederland bespoedigd wordt.

Doel van het project

Doel van dit project is het minimaliseren van de maatschappelijke en ecologische impact van de eikenprocessierups. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat plagen van de eikenprocessierups de andere baten van het groen voor de gezondheid niet kan wegnemen.

Relatie met missie (Motivatie)

De toegenomen plaagdruk van de eikenprocessierups hangt deels samen met de klimaatverandering. Het ontwikkelen van een effectieve beheerstrategie van de eikenprocessierups kan door ook gerekend worden tot klimaatadaptatie (Missies C). De negatieve gezondheidsbaten hebben directe effecten voor de gezondheid, maar ook indirecte effecten, omdat er bij plagen minder gebruik wordt gemaakt van het groen en het ook anders beleefd kan worden (missie D2, baten van gezonde leefomgeving komen dan minder tot hun recht)

Geplande acties

Het centrale doel van het project is het minimaliseren van de maatschappelijke en ecologische impact van processierupsen door een betere inrichting en beheer van de groene leefomgeving in een veranderend klimaat.
De subdoelen zijn:
1. Het verder ontwikkelen en valideren van de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups om beheerders te ondersteunen bij het maken van een afweging bij hun keuzes voor inrichting, preventie en beheersing van de
eikenprocessierups in relatie tot risico’s met gezondheid en biodiversiteit.
2. Het bepalen van de maatschappelijke impact van de eikenprocessierups.
3. Het implementeren van een nationaal monitoring- en communicatienetwerk ter ondersteuning van de operationele beheersing van de processierups en daarmee gepaard gaande overlast.

Naam projectleider

Joop Spijker