Bio-First: Bio-gebaseerde Formuleringen voor Ingebedde Rail-Systemen

Bio-First: Bio-gebaseerde Formuleringen voor Ingebedde Rail-Systemen

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

AF18062

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A3. Hergebruik organische zij- en reststromen

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

Het MKB-bedrijf edilon)(sedra produceert en verwerkt reactieve vloeibare twee-componenten¬formuleringen om spoorstaven te bevestigen. Hierdoor produceren treinen, trams en/of metro’s tijdens het rijden minder trillingen en geluid. Momenteel bevatten de formuleringen reactieve isocyanaten en amines gebaseerd op fossiele grondstoffen. Het is de wens van edilon)(sedra om het systeem te vervangen door een veiliger, bio-based systeem, mede ingegeven door toenemende druk uit de markt om dat te doen. Aantrekkelijke kandidaten hiervoor zijn verbindingen gebaseerd op natuurlijke oliën, omdat deze in staat zijn om flexibiliteit en waterbestendigheid te geven aan de uitgeharde rubberachtige materialen (‘elastomeren’). Croda is producent van dergelijke ‘oleo¬chemicaliën’, met een duidelijke link naar de agri-foodsector.

Doel van het project

De overkoepelende doelstelling van het project is om, uitgaande van de op plantaardige oliën gebaseerde producten van Croda, reactieve maar veilige bio-based chemicaliën te ontwikkelen die de huidige, op isocyanaten gebaseerde systemen kunnen vervangen. Daartoe is de ontwikkeling van een robuuste generieke technologie nodig waarbij niet-toxische componenten bij milde con¬dities voldoende snel met elkaar reageren tot sterke, elastische materialen die zeer goed hechten aan (met name) metaal en beton. Tegelijkertijd moet het elastomeer aan het eind van zijn levens¬cyclus via een onthechtingsmechanisme eenvoudig teruggewonnen kunnen worden, zodat het materiaal kan worden hergebruikt. Het project moet uiteindelijk leiden tot een stuk spoor als proeftraject, waarin de nieuwe Embedded Rail-technologie is toegepast.

Relatie met missie (Motivatie)

Een deel van de in Europa geproduceerde plantaardige oliën en vetzuren is niet geschikt voor humane en/of dierlijke consumptie. In plaats van deze te verbranden is er behoefte aan meer hoogwaardige toepassingen zoals in nieuwe ‘slimme’ materialen die aan het eind van hun levens¬duur kunnen worden gerecycled. Projectpartner Croda gebruikt bovengenoemde grondstoffen en zet deze in voor de ontwikkeling van allerlei bio-based bouwstenen. In het Bio-FIRST-project wordt door de inzet van deze bouwstenen de duurzaamheid en circulariteit van het vervoer per spoor verbeterd.

Geplande acties

Beoogde inhoudelijke resultaten:
- optimale samenstelling van een bio-based 2-componentenhars die in korte tijd uithardt tot een sterk elastomeer, geschikt voor spoorwegtoepassingen (2019)
- octrooiering van het ontwikkelde harssysteem (2020)
- opschaling van de harsproductie tot ca. 3000 liter, voor aanleg van 100 meter spoor als proeftraject (2020)
- testresultaten beschikbaar van een proeftraject (trein of tram)(2021)
- verhoogde duurzaamheid op basis van LCA van de ontwikkelde bio-based materialen t.o.v. de huidige petrochemische materialen (2021)

Beoogde bijeenkomsten en rapporten:
- Ten minste vier voortgangsbijeenkomsten per jaar
- Wetenschappelijke publicatie van projectresultaten (2021)