Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw: in theorie en praktijk

Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw: in theorie en praktijk

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV19251

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A5. Biodiversiteit in de kringlooplandbouw

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

Wereldwijd, ook in Nederland, gaat de biodiversiteit zo sterk achteruit dat de fundering van onze economie wordt bedreigd, evenals voedselzekerheid en kwaliteit van leven (IPBES 2019). De akkerbouw kan bijdragen aan biodiversiteitsherstel. Daarvoor moeten biodiversiteitsprestaties meetbaar worden gemaakt en akkerbouwers handelingsperspectief krijgen. In deze PPS ontwikkelen en testen we de kritische prestatie indicatoren van de Biodiversiteits-Monitor Akkerbouw (BMA). Met de BMA kunnen derden een (financiële) beloning geven aan akkerbouwers met een goede biodiversiteitsscore. De BMA is essentieel voor het realiseren van doelstellingen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Doel van het project

Het ontwikkelen en testen van kritische prestatie indicatoren voor de biodiversiteitsmonitor akkerbouw.

Relatie met missie (Motivatie)

Een van de kritische succes factoren voor het versterken van biodiversiteit op landbouwbedrijven is het meetbaar en beloonbaar maken van bijdragen aan biodiversiteit. Een breed toepasbaar instrument voor de akkerbouw bestaat nog niet. Met het ontwikkelen van de BMA is een dergelijk instrument een stap dichterbij.

Geplande acties

• 2020: Deskstudie onderbouwing relatie KPI en biodiversiteit en interacties KPI’s
• 2021: Deskstudie naar drempel- en streefwaardes per KPI, Lijst maatregelen voor KPIs, Opstellen onderzoeksvragen toetsing praktijk
• 2022: Leerpunten praktijktesten en antwoorden op onderzoeksvragen toetsing BMA

Naam projectleider

Anne van Doorn