Biologische bestrijding van schadelijke mijten

Biologische bestrijding van schadelijke mijten

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

1605-081

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

Met het wegvallen van breedwerkende insecticiden zorgen plantetende mijten in diverse gewassen voor aanzienlijke schade, zowel in bedekte als in onbedekte teelten en ook tijdens de opslag van bloembollen. Verschillende schadelijke mijtensoorten zijn extreem klein of hebben een verborgen levenswijze achter knopschubben en andere plantendelen of in spintwebben. Daardoor zijn ze met de beschikbare roofmijtensoorten vaak moeilijk te bestrijden. In andere gevallen is het kasklimaat of het beschikbare voedsel beperkend voor de toepassing van de beschikbare roofmijtsoorten. Dit is een grote drempel voor de overgang van chemische naar biologische bestrijding. Dit project richt zich daarom op de biologische bestrijding van economisch belangrijke schadelijke mijten in tulp, braam, amaryllis, bromelia en komkommer.

Doel van het project

Het doel was om nieuwe roofmijten te selecteren en evalueren die beter zijn aangepast aan de bestrijding van kleine mijten, of lage luchtvochtigheid dan de huidige beschikbare soorten roofmijten. De resultaten van dit project moeten leiden tot een gereduceerd gebruik en verminderde afhankelijkheid van chemische pesticiden.

Relatie met missie (Motivatie)

Biologische bestrijding met roofmijten is in veel teelten een belangrijke basis voor het ontwikkelen van plaagweerbare teeltsystemen. Het ontwikkelen van weerbare teeltsystemen met een verminderde afhankelijkheid van pesticiden past goed binnen de MMIP van LNV.

Geplande acties

2017:
• Kweken van nieuwe roofmijten die mogelijk beter zijn aangepast aan lagere RV of predatie van kleine schadelijke mijten
• Rapportages van Laboratoriumproeven voor prooiacceptatie en RV-gevoeligheidstesten
2018:
• Rapportages met resultaten van lab- kas-, klimaatcel- en veldproeven met nieuwe en bekende roofmijten in komkommer, bromelia, amaryllis, tulp en braam
• Methode voor extractie bramengalmijt
2019
• Rapportages over RV effecten op spintbestrijding in komkommer roofmijteffecten
• Rapportages over interacties tussen roofmijten en de nieuwe mijtgalmug en interacties tussen roofmijten
• Kweekmethode van nieuwe galmug als predator van kleine mijten in tulp

2020-2021:
• Wetenschappelijk artikel met resultaten prooimijtstadia als alternatief voedsel voor roofmijten
• WUR Rapport met resultaten van lab- en kasproeven voor de bestrijding van spint in komkommer
• Factsheets met resultaten bramen- en tulpengalmijt