Blockchain: Automated Compliance in Agrifood Chains through Blockchain

Blockchain: Automated Compliance in Agrifood Chains through Blockchain

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

TU18125

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>Sleuteltechnologieën LWV>Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

Nieuwe digitale technologieën zoals de blockchain kunnen ingezet worden om productie en handelsprocessen op een geautomatiseerde, continue en objectieve manier te volgen en zodoende compliance efficiënter te maken. De unieke kenmerken van blockchain zijn onveranderlijkheid van de records, gedistribueerd beheer van netwerkinformatie en geautomatiseerde transacties met behulp van smart contracts. Het toepassen van blockchain kent zowel technologische (architectuur, schaalbaarheid en interoperabiliteit) als organisatorische uitdagingen (business modellen, governance, GDPR compliance). Door de nieuwigheid en complexiteit is de technologie nog volop in ontwikkeling. In de agrofoodketens is er veel aandacht voor Blockchain, maar de kennis en ervaring ervan is nog beperkt. Het doel van dit project is de geautomatiseerde compliance-monitoring te ondersteunen middels blockchain en andere digitale technologieën. Het onderzoek beoogt duidelijke en concrete richting te geven aan partijen in de agrifood sector bij de keuze van en het experimenteren met Blockchain technologie t.b.v. het organiseren, ontwerpen en realiseren van compliance in smart ketens van teelt tot consument.

Doel van het project

Het doel van dit project is de geautomatiseerde compliance-monitoring te ondersteunen middels blockchain en andere digitale technologieën. Hiermee draagt het project bij aan een smart Agri-Horti-Water-Food. Het onderzoek beoogt duidelijke en concrete richting te geven aan partijen in de agrifood sector bij de keuze van en het experimenteren met blockchain technologie t.b.v. het organiseren, ontwerpen en realiseren van compliance in smart ketens van teelt tot consument.

Relatie met missie (Motivatie)

Afnemers en consumenten in de agrifood en tuinbouwketens willen er zeker van zijn dat producten correct worden geëtiketteerd (bijvoorbeeld oorsprong en certificering), de juiste behandelingen hebben gehad en van een goede kwaliteit zijn. In de geglobaliseerde voedselnetwerken is directe inspectie door afnemers en consumenten onhaalbaar en onvoldoende. Nationale en Europese wetgeving definieert kwaliteitsregels waaraan producten en toeleveringsketens moeten voldoen en dit vereist voortdurende controle van de naleving in de toeleveringsketen. Momenteel worden de meeste nalevingscontroles steekproefsgewijs handmatig uitgevoerd, of door veel verschillende partijen, die elk hun eigen administratie bijhouden. Dit is tijdrovend, duur en gevoelig voor fouten en fraude.

Geplande acties

• Proces/systeembeschrijving van de informatieketens met focus op problemen en kansen
• Definitie en uitwerking van twee usecases: 1) transparantie over gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de sierteelt en 2) perceelregistratie t.b.v. uienexport Indonesië.
• Uitwerking van de technische en business requirements tbv minimum viable product (MVP)
• Werkende prototype blockchains voor twee usecases (Flori-Chain en AGF-Chain)
• Documentatie van de usecases
• Openbaar rapport over de antwoorden op de onderzoeksvragen

Naam projectleider

Lan Ge