Boeren met Biodiversiteit

Boeren met Biodiversiteit

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV21179

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A5. Biodiversiteit in de kringlooplandbouw

Samenvatting

Er wordt een monitoringsinstrument voor boeren opgeleverd die getest is in de praktijk. Met de aldus verkregen monitoringsresultaten van boeren en monitoring door experts, wordt vervolgens inzicht verkregen in de effectiviteit van ontwikkelde Kritische Prestatie Indicatoren voor biodiversiteit en andere monitoringsinstrumenten. Met dit onderzoek zal een goed beeld geven van de effectiviteit van biodiversiteit bevorderende maatregelen.