Bollen@Bodem & Aaltjes: integraal aangepakt

Bollen@Bodem & Aaltjes: integraal aangepakt

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

LWV21059

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/22

Einddatum

31/12/25

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich binnen het thema bodemkwaliteit op de aaltjesbeheersingsstrategie in de bloembollen. We willen via een BodemKwaliteitPlan de bodem duurzaam verbeteren, integraal voor eigen en gehuurde percelen. Er wordt nieuwe kennis ontwikkeld op het gebied van waardplantstatus en schadegevoeligheid, beheersing van stengelaaltjes en van Trichodoriden. Praktijkimplementatie krijgt aandacht via pilotbedrijven en de Boerderij van de Toekomst.

Doel van het project

Binnen de telt van bloembollen is een start gemaakt met een systeemsprong waarbij opkweek van schoon virusvrij uitgangsmateriaal onder bedekte optimale omstandigheden het uitgangspunt is (Vitale teelt 2030). Om deze systeemsprong compleet te maken moeten we ook de stappen daarna verduurzamen, dus de teelt in de vollegrond. het uitgangsmateriaal dat uit de bedekte teelt komt zal uiteindelijke toch nog 1 of 2 jaar buiten afgeteeld moeten worden. Eén van de belangrijkste aspecten is dan de bodemkwaliteit met de bijbehorende knelpunten.

Relatie met missie (Motivatie)

In deze PPS staat samenwerking tussen sectoren centraal om de bodemkwaliteit van percelen integraal te verbeteren, ook voor huurpercelen. Dit doen we door meerder aspecten van bodembeheer en aaltjesbeheersingsstrategie integraal aan te pakken.

Geplande acties

Omgaan met huurpercelen en het vinden van een manier om zodanige afspraken te maken dat er een win-win situatie ontstaat voor de eigenaar en de gebruiker van het land.

Naam projectleider

Barry Looman