Bollencoaster

Bollencoaster

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

LWV19042

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/23

Samenvatting

De teelt van bloembollen in Nederland kent verschillende bedreigingen, die het noodzakelijk maken het teeltsysteem in de toekomst drastisch aan te passen. De buitenteelt is op dit moment sterk afhankelijk van (chemische) gewasbeschermingsmiddelen tegen bodemziekten en aaltjes, bovengrondse ziekten en onkruid. Daarnaast spelen het gebruik van steeds schaarser wordend water voor beregening en uitspoeling van nutriënten een rol.

Doel van dit project is het ontwikkelen van een prototype van een teeltsysteem voor leverbare bloembollen (het laatste teeltjaar in een buitenteelt) waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare (bollen)gronden, zonder de ziekte- en milieuproblemen van een teelt op deze gronden. Dit willen we realiseren met een sleuventeelt in (herbruikbaar, recyclebaar, of afbreekbaar) plastic.

Een teelt in gesloten sleuven (slurven van recyclebaar plastic) kan een oplossing zijn voor de bedreigingen in de teelt en de milieubelasting sterk terugdringen. Bodemziekten worden buiten het teeltsysteem gehouden, evenals het regenwater, dat dan niet meer voor uitspoeling van nutriënten kan zorgen. De vocht- en voedingstoestand van het substraat in de slurf wordt op peil gehouden met een geïntegreerde fertigatie-/druppelslang, waardoor geen verspilling van water optreedt. De planten staan in dit teeltsysteem strak op een rij, waardoor mechanische onkruidbestrijding mogelijk is.

Dit project leidt tot een prototype van een teeltsysteem voor hyacinten en lelies, waarin met minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en water gezonde bollen geteeld kunnen worden.

Doel van het project

Doel van dit project is het ontwikkelen van een prototype van een teeltsysteem voor leverbare bloembollen (het laatste teeltjaar in een buitenteelt) waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare (bollen)gronden, zonder de ziekte- en milieuproblemen van een teelt op deze gronden. Dit willen we realiseren met een sleuventeelt in (herbruikbaar, recyclebaar, of afbreekbaar) plastic. Het resultaat is een techniek om deze sleuven-methode toe te passen bij hyacint en lelie, waarbij in dit project duidelijk moet worden of het haalbaar is en welke voor- en nadelen er zijn. Voor de lelieteelt kan dit systeem ook worden gebruikt voor kwetsbaar uitgangsmateriaal in de 2-jarige kale schubbenteelt.

Relatie met missie (Motivatie)

Dit onderzoek moet leiden tot een prototype om de bollen los van de grond , maar toch ín de grond te telen. Op die manier is het mogelijk om schone bollen buiten te telen met zo min mogelijk input van gewasbeschermingsmiddelen. Er zal vooral een winst te behalen zijn op gebruik van bodemmiddelen en onkruidbestrijding, omdat een van de aspecten mechanische onkruidbestrijding is. Bijkomend voordeel is dat er met dit systeem geen uitspoeling is van nutriënten.

Geplande acties

Dit project leidt tot een prototype van een teeltsysteem voor hyacinten en lelies, waarin met minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en water gezonde bollen geteeld kunnen worden.

Planning:
Jaar 1 (2020)
• Resultaten uitgevoerd fertigatie onderzoek analyseren, met focus op het nu beoogde systeem
• Resultaten Teelt de grond uit analyseren, met focus op het nu beoogde systeem
• Keuze plastic, substraat, druppelslang, drainage
• Ontwerp prototype, met oog voor toekomstige mechanisatie
• Aanleg 1e prototype voor hyacint
• Haalbaarheidsonderzoek
Oplevering tussenrapportage en 1e prototype hyacint

Jaar 2 (2021)
• Aanleg 1e prototype voor lelie
• Uitvoering verschillende fertigatie behandelingen in hyacint en lelie
• Monitoring substraatparameters, ziekten en plagen en groei in hyacint en lelie
• Onderzoek naar (mechanische) onkruidbestrijding
• Oogst en evaluatie 1e prototype hyacint en lelie
• Evt. herontwerp en aanpassen systeem hyacint en lelie
• Aanleg 2e prototype voor hyacint
• Afronden haalbaarheidsonderzoek
Oplevering tussenrapportage, 2e prototype hyacint en 1e prototype lelie

BESLUIT VOOR GO/NO GO

Jaar 3 (2022)
• Aanleg 2e prototype voor lelie
• Uitvoering verschillende fertigatie behandelingen in hyacint en lelie
• Monitoring substraatparameters, ziekten en plagen en groei in hyacint en lelie
• Oogst en evaluatie 2e prototype hyacint en lelie
• Ontwerpen pilotsysteem hyacint en lelie
• Economische analyse teeltsysteem
• Aanleg pilot bij hyacintenteler
Oplevering tussenrapportage, 2e prototype lelie, pilotsysteem hyacint en economische analyse

Jaar 4 (2023)
• Aanleg pilot bij lelieteler
• Monitoring substraatparameters, ziekten en plagen en groei in pilots van hyacint en lelie
• Evaluatie en eindrapportage
Oplevering pilotsysteem lelie en eindrapportage

Naam projectleider

Barry Looman