Borgen van de veiligheid van insecten

Borgen van de veiligheid van insecten

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV19099

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D4. Duurzame en veilige verwerking

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/23

Samenvatting

Insecten worden gezien als een mogelijke alternatieve bron van eiwitten in menselijke en dierlijke voeding. Omdat sommige insectensoorten ook in staat zijn om reststromen te verwaarden, passen ze ook erg goed in een circulaire economie. Echter, voordat productie op grote schaal kan plaatsvinden, moet de veiligheid geborgd zijn. De focus van dit project is het analyseren van de veiligheid van insectenproducten die op reststromen gegroeid zijn. Om dit te bewerkstelligen zullen een aantal verschillende experimenten worden uitgevoerd.

Doel van het project

De insectenindustrie wordt gezien als een belangrijke nieuwe sector die unieke mogelijkheden biedt om duurzaamheidsdoelen te halen. Bepaalde wettelijke restricties maken het opschalen van deze sector lastig. Door onderzoek te doen naar de veiligheid van de insectenproducten, kunnen mogelijk bepaalde restricties opgeheven worden.

Relatie met missie (Motivatie)

Insecten zijn in staat om bepaalde reststromen te verwaarden, en kunnen daardoor een belangrijke schakel in de circulaire economie vormen. Voorwaarde daarvoor is wel dat de insectenproducten veilig zijn voor mens en dier. Door onderzoek te doen naar deze aspecten, kunnen mogelijke nieuwe toepassingsmogelijkheden voor insecten worden benut.

Geplande acties

Aan de start van elk jaar zal in een bijeenkomst met het gehele consortium een onderzoeksonderwerp voor dat jaar worden gekozen, en de resultaten van het afgelopen jaar worden gepresenteerd. Het onderzoeksonderwerp zal worden uitgewerkt door een hypothese en onderzoeksontwerp voor experimenten te ontwikkelen. Deze experimenten zullen worden uitgevoerd, en op basis van de resultaten wordt een wetenschappelijk artikel geschreven, wat zal worden ingediend bij een internationaal peer reviewed journal. Eventueel zullen, op basis van de wetenschappelijke artikelen, aanvullende artikelen in bijvoorbeeld vaktijdschriften, en persberichten worden geschreven – om extra aandacht voor deze resultaten te genereren.