Bouwstenen voor het oplossen van het knelpunt Trichodoriden en TRV in de systeemaanpak voor de akkerbouw op de lichte gronden

Bouwstenen voor het oplossen van het knelpunt Trichodoriden en TRV in de systeemaanpak voor de akkerbouw op de lichte gronden

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

LWV20047

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/26

Samenvatting

Door het knelpunt Trichodoriden en Tabaksratelvirus op te lossen, draagt dit voorstel bij aan een systeemaanpak voor de akkerbouw op de lichte gronden. Kennis van de waardplantstatus van groenbemesters maakt een slimme gewasvolgorde mogelijk. Resistente aardappelrassen leveren een schade- en virusvrij product en verlagen de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen. Resistentie in groenbemesters maakt deze teelt ter verbetering van het bodembeheer mogelijk, met lagere emissies als gevolg.

Naam projectleider

Pella Brinkman