Brokken maken in de kringlooplandbouw

Brokken maken in de kringlooplandbouw

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

LWV19065

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A3. Hergebruik organische zij- en reststromen

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/24

Samenvatting

In de kringlooplandbouw is het essentieel om zij- en reststromen (co-producten), welke niet geschikt zijn of gebruikt worden voor humane consumptie, maximaal in diervoeders te verwerken. Vele co-producten worden momenteel wereldwijd in overwegend gepelleteerde vorm (geperste brok) aan dieren verstrekt. De verandering naar een kringlooplandbouw heeft grote gevolgen voor de mengvoederindustrie die deze hoogwaardige brokken produceert. Het voornaamste probleem is dat de eigenschappen van de veelal vezelrijke co-producten en vooral de afname van zetmeelhoudende granen nadelig zijn voor de fysieke en nutritionele kwaliteit van brokken. Hierbij ontstaan verliezen in de productie, transport, opslag en het gebruik van deze voeders in voersystemen op het erf. Het doel van deze PPS is het ontwikkelen en delen van kennis en innovaties die nodig zijn om hoogwaardige geperste voeders met meer co-producten te produceren. Om dit te bereiken werken Wageningen University & Research samen met tal van partners en uit de hele sector: Zetadec, Agrifirm, DSM, Elanco Animal Health, Phileo by Lesaffre, Pelleting Technology Netherlands, VICTAM Foundation, Feed Design Lab en Aeres Training Center International. De kennis uit dit project wordt overgedragen naar de (jonge) professionals in de mengvoederindustrie via workshops, e-leermodules and integratie in het onderwijs (MBO, HBO, WO). Dit laatste is cruciaal voor het in praktijk brengen van de innovaties in de sector die bijdragen aan de versnelde totstandkoming van de kringlooplandbouw.

Doel van het project

De KIA gericht op de Kringlooplandouw heeft als missie om alle eind- en restproducten zo hoog mogelijk te verwaarden. Dit project verlegt technische grenzen aan het hergebruik zij- en reststromen in geperste diervoeders (MMIP A3) en draagt zo direct bij aan deze missie.

Relatie met missie (Motivatie)

Er zijn technische grenzen aan het hergebruik van zij- en reststromen in geperste diervoeders. Een verdere toename van deze veelal vezelrijke co-producten en de afname van zetmeelhoudende granen zijn nadelig voor de fysieke kwaliteit (hardheid en slijtvastheid) van de geperste brokken. Een inferieure fysieke kwaliteit van brokken zorgt voor significante verliezen tijdens productie, transport, opslag en het gebruik van deze voeders in voersystemen op het erf. In dit project worden kennis en innovaties omtrent de invloed van vezelrijke co-producten op fysieke kwaliteit van brokken ontwikkeld en met de praktijk gedeeld. Dit project draagt zo bij aan het verleggen van de technische grenzen waarmee het hergebruik van zij- en reststromen in geperste diervoeders verder verhoogd kan worden.

Geplande acties

Het project draagt bij aan het fysiek verbeteren van geperste diervoeders bij verhoogd gebruik van vezelrijke co-producten. Om dit te bereiken zijn er per jaar onderzoeks- en disseminatieactiviteiten gedefinieerd (zie voor uitvoerige beschrijving het projectvoorstel). Samengevat is het streven om grofweg elk jaar 2 wetenschappelijke publicaties, 1 workshop, 1 e-learning module op te leveren. Hiernaast wordt er bijgedragen aan wetenschappelijke conferenties, resultaten gedeeld via nieuwsbrieven en vakbladen en wordt nieuwe kennis in BSc/MSc onderwijs ingepast. WUR is samen met Zetadec de project coördinator, het onderzoek wordt opgezet door en uitgevoerd bij WUR, Zetadec en FDL, workshops worden georganiseerd door FDL en de e-learning modules worden door Aeres ontwikkeld. Zowel WUR en Zetadec dragen inhoudelijk bij aan de workshops en modules. Het consortium bestaat verder uit industriële partners en Stichting Victam. Tijdens consortiumbijeenkomsten worden bevindingen en kennis uitgewisseld en richting gegeven aan het project. Het consortium komt tweemaal per jaar samen. Beoogde resultaten worden realistisch geacht gezien de expertise en ervaring van uitvoerende instellingen en betrokkenheid van partners actief in de mengvoederindustrie.