Businesscase Planten voor een prima binnenklimaat

Businesscase Planten voor een prima binnenklimaat

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

TU18047

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D2. De consument, duurzame en gezonde voeding in een groene leefomgeving

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

Ondernemers en werkgevers stappen pas over op grootschalige toepassing van planten in hun bedrijven als ze er een businesscase in zien die overtuigt. Die businesscase is er nu niet. In dit project staat de uitwerking en onderbouwing van de businesscase centraal: welke factoren spelen een rol en hoe brengen we de terugverdientijd (Return of Investment, ROI) van de investering in planten voor de zakelijke markt helder in kaart? Reële praktijkcijfers van een aantal grote bedrijven verzamelen we en verwerken we in een te bouwen app/web-applicatie die de terugverdientijd van de investering berekent. Die app kan door groenleveranciers gebruikt worden om potentiële kopers te overtuigen. Die kan ook door ondernemers gebruikt worden die overwegen om te investeren in groen t.b.v. gezondheid en welbevinden van hun medewerkers en het verbeteren van binnenklimaat van hun gebouwen. De maatschappelijke winst van groene kantoren is de lagere ziektelast, wat niet alleen een betere kwaliteit van leven betekent voor de werknemer/burger zelf, maar ook lagere maatschappelijke kosten. De milieuwinst zit in het lagere energieverbruik voor klimaatbeheersing, waardoor tevens een bijdrage geleverd wordt aan het versneld PARIS proof maken van de bedrijfslocatie. Wetenschappelijke meerwaarde is de onderbouwing van de businesscase, die door het aantal deelnemende bedrijven, tevens gevalideerd wordt. Het stelt ons in staat een bandbreedte aan te geven t.a.v. de ROI.

Doel van het project

Ondernemers en werkgevers stappen pas over op grootschalige toepassing van planten in hun bedrijven als ze er een businesscase in zien die overtuigt. Die businesscase is er nu niet.

Onderbouwing van de businesscase op basis van reële praktijkcijfers van 9 bedrijven.
Bouwen van een app of web-applicatie voor groenleveranciers die de terugverdientijd van de investering in planten berekent

Relatie met missie (Motivatie)

Het creëren van een groene en gezonde leefomgeving is één van de centrale doelstellingen in het MMIP. Het is bekend dat natuur een positief effect heeft op gezondheid en welbevinden van mensen. Maar mensen brengen het merendeel van hun tijd binnen door. Op school, op werk of in het verzorgingshuis. De verwachting is dan ook dat groen binnen vergelijkbare positieve gezondheidseffecten heeft.

Geplande acties

Uitwerking van de businesscase voor de deelnemende bedrijven.
Rekentool voor berekening van de businesscase.