Campus Agrarisch Waterbeheer (CAW); ‘Watertransitie voor een klimaatbestendige en weerbare landbouw’

Campus Agrarisch Waterbeheer (CAW); ‘Watertransitie voor een klimaatbestendige en weerbare landbouw’

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

LWV21066

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied>C2. Klimaatadaptieve land- en tuinbouwproductiesystemen

Samenvatting

De CAW ontwikkelt, onderzoekt en demonstreert robuuste en toekomstgerichte watersystemen voor de agrarische praktijk. Er worden oplossingen en handvatten gegeven aan akkerbouwers om als watermanager hun bedrijf te runnen en flexibel in te spelen op sterk wisselende omstandigheden. De agrariër wordt hierbij ondersteund door informatie vanuit sensoren en data gedreven modellen. Belangrijk doel van de CAW is verzilting tegen gaan en afhankelijkheid van zoet oppervlakte water te beperken.