Conjuctanalyse en modelleren visuele aspecten sierteeltproducten

Conjuctanalyse en modelleren visuele aspecten sierteeltproducten

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

1604-012

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D1. Waardecreatie en verdienvermogen

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

De wens van de consument wordt in het Europese veredelingsproces niet meegenomen én deze veredelingsketen is sterk conservatief. De combinatie van beide resulteert in het bestaan van een meerjarig veredelingsproces dat niet (altijd) bij de wensen van de klant aansluit.
Het doel in dit consortium bestaande uit Beekenkamp Plants B.V., PostNL E-commerce Services B.V., Universitair Medisch Centrum Groningen en Stichting Wageningen Research, is het opzetten van een tool die praktisch en herhaaldelijk inzetbaar is in het veredelingsproces waardoor de mening van de consument in een vroeg stadium mee te nemen is. Een tweede doel is dat de resultaten van dit project bruikbaar moeten zijn als motivatie voor het belang van het meenemen van consumentengedrag in het veredelingsproces.

Doel van het project

In deze MMIP wordt beoogt om bedrijfssystemen te vernieuwen en het verdienvermogen te vergroten. In dit specifieke project richt deze vernieuwing zich op de bloemisterij. Met behulp van modellen kan beter worden ingespeeld op de wensen van de consument. Deze modellen moeten gaan leiden tot waardecreatie, minder afval en meer consumer satifaction.

Relatie met missie (Motivatie)

De Europese consument geeft al een aantal jaren op rij minder uit aan bloemen en planten. Ons doel is modellen te gaan ontwikkelen waarmee veredelaars en telers beter kunnen anticiperen op de wensen van groepen consumenten. In dit project wordt gesteld dat een beter begrip van de achtergronden van perceptie van bloemen door consumenten zal kunnen leiden tot het formuleren van een aanpak die de potentiele meerwaarde van sierteeltgewassen, veel meer dan nu, tot een reële meerwaarde kan brengen.
Daarnaast is de verwachting dat de sierteeltmarkt zich op het gebied van e-commerce zal evolueren. Een ontwikkeling die daarbij hoort is het directer kopen van eindgebruiker bij producent. De opgebouwde kennis in dit project zal naar verwachting onmisbaar zijn bij het verkennen van nieuwe e-commerce ketens, waarbij de consument door de producent bediend zal worden.

Geplande acties

Het ultieme doel is een voorspellend model te ontwikkelen waarmee veredelaars en telers producten kunnen ontwikkelen die passen bij de wensen van groepen consumenten. Op weg naar dit einddoel ontwikkelen we een dieper begrip van hoe emoties en percepties van sierteeltproducten in het brein gerepresenteerd zijn.
In 2020 is WP 1 door middel van een online survey uitgevoerd en is een PowerPoint rapportage gemaakt van de resultaten en verworven inzichten. Inzicht is o.a. gekregen in hoe bekende en onbekende sierteeltproducten worden gewaardeerd, of de voorkeuren doelgroep-specifiek zijn en in hoeverre voorkeuren beïnvloed worden door externe factoren (zoals achtergrond van foto’s, productomschrijving etc.)
2021 zal zich richten op WP2, het meten en begrijpen door welke emoties consumenten geleid worden, en WP3, de synthese van data en modellering van emotie en voorkeur naar aankoopgedrag. Resultaten zullen worden gepresenteerd in PowerPoint en een voorspellende tool voor aankoopgedrag zal worden opgeleverd.