Creating Clean Corridors

Creating Clean Corridors

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

TU18099

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D4. Duurzame en veilige verwerking

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

The objective of the 'Clean Corridors' project is to apply a systems approach to dedicated international supply chains of horticultural products in a joint effort by government, inspection authorities and private participants. The Clean Corridors project will reveal to companies which measures are most effective in mitigating risks (using a decision support system). The project's risk assessment model will show authorities and inspection services the consolidated risk assessment of the supply chain in its entirety. By applying the systems approach, the risk of infestation of products with quarantine organisms - and as a consequence damage to reputation - in the Netherlands and its trading partners is minimised. At the same time phytosanitary responsibilities of the private sector are included as much as possible.

Doel van het project

Het project draagt bij aan D3 (duurzame en veilige productie) door het stimuleren van producenten van versproducten die produceren voor de internationale markt om eigen verantwoordelijkheid te nemen in het voorkomen van besmetting van producten met Q-organismen enerzijds en duurzame bestrijding (smart/precision farming) daarvan anderzijds, wat leidt tot minder druk op het milieu en veilige producten.

Relatie met missie (Motivatie)

De toegevoegde waarde van dit project ligt in de borgen van internationale handel, waardoor Nederland gevrijwaard blijft van de insleep van q-organismen, zodat bestrijding achterwege kan blijven en internationaal gewerkt wordt aan verduurzaming van de productie.
Dit project is een pilot, wat ook voor andere productstromen (import en export) toegepast kan worden.

Geplande acties

2019:
- Report with description of the supply chains for citrus (South Africa) and Flowers (Kenya)
2020:
- Report with design and analysis of the intended chain
- Presentations with intermediate results.
2021:
- Report and presentation about the Clean Corridor concept.
- Final Decision support system
- Final Risk assessment model

Naam projectleider

Johan Bremmer