CSI Trees: klimaatbomen met toekomst

CSI Trees: klimaatbomen met toekomst

Organisatie-onderdeel

Overig

Projectcode

LWV21080

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied>C3. Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied

Samenvatting

Citizen Scientist Investigation (CSI) Trees
Burgers ervaren bomen verschillend, ze ervaren bewust of onbewust de de esthetische baten, verkregen koelte en structuur, maar ook de verschillende disservices. Voor het structureel betrekken van burgers bij stedelijk groenontwerp wordt in dit project een methodiek ontwikkelt en getoetst met een focus op vanuit de burger vraag gestuurd toekomstig nieuw klimaatbestendig groen. Dit is nieuw. Het burgergedreven zoekprofiel wordt verbonden aan het pantenfysiologisch zoekprofiel en tot slot gekoppeld aan het beschikbare genetisch potentieel.
Dit onderzoek is urgent vanwege de versnelling van de klimaatsverandering. Meer en meer toegepaste stadsbomen hebben problemen om vitaal te kunnen groeien. Ze blijken steeds minder klimaatbestendig voor de huidige en verwachte toekomstige binnenstedelijke omgeving. Dit onderzoek legt op deze manier de basis voor een burger gedreven systematiek om het huidige en nieuwe sortiment langjarig te monitoren om te voorkomen dat er te snel, niet goed onderbouwde conclusies worden getrokken over het functioneren van het huidige en toekomstige sortiment.
De verkregen inzichten en ervaringen worden door de verschillende betrokken branche verenigingen vertaald naar toekomstig beleid en implementatie.