Digital Twin voor decision support in de tomatenteelt

Digital Twin voor decision support in de tomatenteelt

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

LWV21218

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Samenvatting

Ontwikkeling van een Digital Twin DSS voor de tomatenteelt die overzichtelijke informatie biedt over plantstatus en klimaat voor duurzamere inzet van energie, water, nutriënten en CO2. Geavanceerde plantmodel en sensortechnologie geven inzicht in gewasfysiologie en plantbalans om bestaande vragen van telers ten aanzien van gewenste plantbelasting en teeltsturing te beantwoorden. Na een onderzoeksfase wordt de Digital Twin via twee usecases gedemonstreerd aan de sector