Dutch Coastline Challenge

Dutch Coastline Challenge

Organisatie-onderdeel

Overig

Projectcode

LWV20377

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>F. Best beschermde delta.>F2. Aanpassen aan versnelde zeespiegelstijging en toenemende weersextremen

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

Voor het waarborgen van de waterveiligheid van de Nederlandse kust wordt deze onderhouden met zandsuppleties. Dit project gaat nieuwe kennis opleveren over het verduurzamen en natuur-inclusiever maken van dit kustonderhoud en eventuele opschaling ervan bij versnelde zeespiegelstijging en toenemende weersextremen. We onderzoeken alternatieve onderhoudsconcepten, uitvoeringsmethoden en samenwerkings- en contractvormen om te komen tot “bouwstenen” voor duurzaam en opschaalbaar kustonderhoud.