Duurzaam nat grondverzet voor klimaat en natuur (DuNaG)

Duurzaam nat grondverzet voor klimaat en natuur (DuNaG)

Organisatie-onderdeel

Overig

Projectcode

LWV21164

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>F. Best beschermde delta.>F1. Verduurzamen en kostenbeheersing uitvoeringsprojecten waterbeheer

Samenvatting

Duurzaam Nat Grondverzet (DuNaG) draagt bij aan klimaatneutraal nat grondverzet door de nog onbekende broeikasgasemissie uit baggermateriaal te bepalen en door het geven van praktische aanbevelingen voor reductie van deze bron van emissie. Stakeholders worden nauw betrokken bij het project om de praktische toepasbaarheid van de uitkomsten te garanderen. Uitkomsten zijn relevant voor zowel nationale als internationale baggerprojecten. Resultaten worden actief gedeeld via het platform EcoShape.