Duurzame Fruitintroducties Beter Begrepen

Duurzame Fruitintroducties Beter Begrepen

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

TU18157

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D2. De consument, duurzame en gezonde voeding in een groene leefomgeving

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

De Nederlandse fruitsector ziet zich geconfronteerd met een belangrijke uitdaging: de specifieke selectie van appel- en perenrassen op basis van toekomstig voorkeuren van consumenten. Dit draagt bij aan de toekomstige fruitconsumptie van de Nederlandse consument. Gezien het tijdsverloop van ongeveer acht jaar dat verloopt tussen de ras-selectie en de feitelijke marktintroductie is er een besluitvorming-structuur nodig die toekomstgericht en toekomst-bestendig is. Een tweede belangrijke uitdaging is dat de marktoriëntatie niet alleen gericht is op toekomstige gemiddelde voorkeuren, maar dat deze voorkeuren ook nog gedifferentieerd zijn en mogelijk dynamisch. Dit stelt belangrijke eisen aan de onderzoeks-infrastructuur bij de selectie.
Het huidige project ontwikkelt en implementeert met en voor de fruitsector een (toekomstige-) consument gerichte innovatie-infrastructuur/methodiek die optimaal behulpzaam is bij de ras-selectie gericht op de toekomstige marktvraag.

Het project kent daarin vier componenten:
a. Ontwikkelen en implementeren van onderzoek-methodiek en daarbij passende onderzoek-infrastructuur om te komen tot meer geformaliseerde “evidence-based” ras-selectie
b. Co-creatie met toekomstige generaties van consumenten (middelbare schoolkinderen) om de ras-selecties te valideren en verder te verfijnen
c. Ontwikkeling van transparante databases waarin de informatie over rassen, in termen van genetische informatie, teeltinformatie, fysieke producteigenschappen, sensorische kenmerken en consumentenvoorkeuren, gestructureerd is opgeslagen
d. Verdiepend wetenschappelijk onderzoek o.b.v. de databases, naar:
i. de relaties tussen product eigenschappen en consumentenpercepties en voorkeuren
ii. de stabiliteit daarvan in de tijd (i.e. is ras-informatie voor de consument een betrouwbare cues voor consumptie-ervaring (en derhalve een mogelijk merk-indicator), en
iii. de dynamiek van consumentenvoorkeuren in de tijd

Doel van het project

Het ontwikkelen en implementeren van een (toekomstige-) consument gerichte innovatie-infrastructuur/methodiek die optimaal behulpzaam is bij de selectie van appel- en perenrassen gericht op de toekomstige Nederlandse marktvraag. Dit draagt bij aan de fruitconsumptie en daarmee aan de gezonde voeding van de toekomstige consument.

Relatie met missie (Motivatie)

Dit project draagt bij aan de fruitconsumptie en daarmee aan de gezonde voeding van de toekomstige Nederlandse consument.

Geplande acties

Het project levert de volgende resultaten voor impact:

a. Een privaat-publiek gedragen systematiek en infrastructuur voor selectie in termen van fruitrassen en product-eigenschappen
b. Een toepassing en illustratie van deze systematiek in de context van fruitras ontwikkeling
c. Een forward-looking approach, gericht op preferenties van toekomstige generaties, i.p.v. optimalisatie voor huidige marktvraag, ook met het zicht op de lange (8 jaar) ontwikkelings-termijnen voor nieuwe fruitrassen
d. Een infrastructuur voor onderzoek naar dynamiek in smaak-perceptie-ontwikkeling en smaak-voorkeur-ontwikkeling in de tijd
e. De ontwikkelde methodiek levert informatie aan marktpartijen om nieuwe rassen succesvol op de markt te introduceren in de vorm van analyses van attributen als joint space maps, biplots en ook perceptional maps
f. Continue aanscherping van het zoekprofiel voor de gewassen appel, peer en pruim op feedback vanuit de markt
g. Een ontwikkelde consument gestuurde methodiek voor fruitintroducties
h. Het selecteren en introduceren van fruitrassen die aansluiten bij de maatschappelijke opgaven
i. De ontwikkelde praktische en wetenschappelijke kennis is direct toepasbaar voor de Nederlandse fruitkolom maar ook toepasbaar voor verbreding naar groenten en andere fruitgewassen

Naam projectleider

Marc Ravesloot