Duurzame graszaadteelt in een duurzame akkerbouwrotatie

Duurzame graszaadteelt in een duurzame akkerbouwrotatie

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

LWV21019

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Samenvatting

Doel van het project is de duurzaamheid en weerbaarheid van de graszaadteelt en van akkerbouwrotaties in Nederland te vergroten. De bijdragen aan klimaat-, biodiversiteits-, emissie- en andere duurzaamheidskenmerken worden in kaart gebracht. Innovatieve maatregelen worden ontwikkeld, waardoor de graszaadteelt ecologisch, agronomisch en economisch aantrekkelijker wordt. Het project richt zich op:
• Berekenen duurzaamheid van de graszaadteelt
• Mogelijkheden voor organische mest
• Mechanische onkruidbestrijding
• Verhogen biodiversiteit
• Rendabiliteit