Ecofysiologisch gedrag en risicobeoordeling Listeria monocytogenes

Ecofysiologisch gedrag en risicobeoordeling Listeria monocytogenes

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

1605-010

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D4. Duurzame en veilige verwerking

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in de risico’s op besmetting van champignons met Listeria monocytogenes tijdens teelt, transport en verwerking. Via survey bij bedrijven in combinatie van experimenteel onderzoek in het laboratorium wordt uitgezocht wat de meest kwetsbare plekken in deze keten zijn. Op basis hiervan kunnen reeds bestaande disinfectie protocollen worden aangepast, of eventueel nieuw ontwikkeld. Listeria monocytogenes is een voedselpathogeen en kan gezondheidsproblemen opleveren bij kwetsbaren in de samenleving zoals ouderen, zwangere vrouwen, en individuen met een gecompromitteerd immuunsysteem. Het is om deze reden belangrijk om besmettingsniveaus met L. monocytogenes in vers consumeerbare producten, waar champignons ook onder vallen, zo laag mogelijk te houden. De uiteindelijk deliverable van dit project is een risicomodel voor L. monocytogenes in de champignonproductie keten.

Doel van het project

Het ontwikkelen van een risicomodel voor de champignon productie en verwerkingsketen om de mogelijkheid en mate van besmetting van champignons door L. monocytogenes in te kunnen schatten

Relatie met missie (Motivatie)

Microbiële veiligheid van vers consumeerbare producten is belangrijk voor het vertrouwen van consumenten. Onderzoek naar microbiële besmettingsroutes van verse producten biedt, naast een direct belang voor de gezondheid van consumenten, ook een economische belang voor producenten. Door microbieel ecologisch onderzoek te doen naar bekende voedselpathogenen, zoals L. monocytogenes, in primaire productiesystemen wordt inzicht verkregen in transmissie routes van deze pathogenen. Hierdoor kunnen producenten ingrijpen op plekken in de keten die kwetsbaar zijn voor microbiële besmettingen.

Geplande acties

Het grootste deel van het onderzoek wordt uitgevoerd als promotieonderzoek. De belangrijkste deliverable aan het einde van het project is daarom het proefschrift. Hoofdstukken uit het proefschrift zullen als peer-reviewed publicaties in internationale wetenschappelijke (open access) tijdschriften verschijnen. Daarnaast wordt geadviseerd aan private deelnemers over disinfectieprotocollen, met name op het gebied van reiniging van oppervlakten en afdoden van L. monocytogenes in biofilms. Tenslotte wordt een risicomodel over de verspreiding van L. monocytogenes in de champignon productie en verwerkingsketen opgeleverd aan het einde van het project.