Energie en CO2

Energie en CO2

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

H300

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>B. Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie>B5. Energiebesparing, -productie en -gebruik (incl. Kas als Energiebron)

Startdatum

01/01/13

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

Het project levert inhoudelijke bouwstenen over diverse beleidsmatige en maatschappelijke onderwerpen rond het thema Energie en CO2 in de glastuinbouw voor het Programma Kas als Energiebron.

Doel van het project

Inzicht in diverse beleidsmatig vraagstukken vooral rond het thema reductie CO2-emissie van de glastuinbouw.

Relatie met missie (Motivatie)

Naast de technische mogelijkheden voor energiebesparing en een energievoorzieningen zonder CO2-emissie is inzicht gewenst in de mogelijke praktische toepassing nu en in de toekomst waarbij kenmerken en ontwikkeling van de glastuinbouw, economische aspecten, maatschappelijke aspecten en beleidsmatige aspecten relevant zijn. Het levert inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden voor reductie van de CO2-emissie van de glastuinbouw.

Geplande acties

Het project beoogt diverse bouwstenen te leveren ter ondersteuning van beleidsmatige processen rond het thema Energie en CO2 in de glastuinbouw. De onderwerpen in 2020 waren: effect externe CO2 op CO2-emissie van de glastuinbouw, Effecten op kosten en CO2-emissie van de glastuinbouw door de tariefstijging ODE inkoop elektriciteit en een raming van de CO2-emissie van de glastuinbouw in 2020.

Naam projectleider

Jouke Campen