Farming Microbial Community for Plant Probiotic

Farming Microbial Community for Plant Probiotic

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

LWV20385

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/24

Naam projectleider

Eiko Kuramae