Fijnkartering tulp resistenties en ontwikkeling nieuwe veredelingsmethoden

Fijnkartering tulp resistenties en ontwikkeling nieuwe veredelingsmethoden

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

TU18002

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>Sleuteltechnologieën LWV>Biotechnologie en Veredeling

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/01/23

Samenvatting

Binnen de bolgewassen zijn tulpen naast een stijl icoon voor ons land (en een belangrijke toeristen trekker) het belangrijkste bolgewas in economische zin. Dit projectidee richt zich op het ontwikkelen van moleculaire veredelingsmethoden voor tulp om gerichte en snellere selectie voor eigenschappen mogelijk te maken met in eerste instantie de focus op de drie belangrijkste ziektes in tulp fusarium, tulp breking virus (TBV) en botrytis. Snelle selectie op deze drie eigenschappen zal een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van tulp productie en het behoud van de tulp als positief icoon van Nederland.

Doel van het project

Doelen van het project:
Het project is gericht op het efficiënter maken van de tulp veredeling door gereedschappen voor genetische analyse te leveren waarbij tulp model staat voor een groep gewassen (bolgewassen) waarvoor die tot nu toe niet of nauwelijks beschikbaar waren. De invloed van het project op de betrokken partners is naar verwachting groot. Verliezen aan met name fusarium zijn de laatste jaren een fors probleem maar ook aan TBV en botrytis resistentie is grote behoefte. De mogelijkheid om met merkers op resistentie te kunnen selecteren en de mogelijkheid om vergelijkbare stappen te kunnen gaan maken voor andere eigenschappen (er is bijv ook een QTL voor bloeitijd gevonden in de genoemde kruisingspopulatie) zal leiden tot snellere innovatie in de sector op gebied van veredeling en leiden tot vernieuwing van het assortiment met name voor complexe eigenschappen waar tot nu toe weinig verbetering was. Het gebruik van robuuste rassen kan voor de teelt leiden tot miljoenen minder kosten door uitval en reductie van gewasbescherming.

Relatie met missie (Motivatie)

Beschikbaar maken van nieuwe veredelingstechnieken in een siergewas waar voornamelijk kleine MKBs actief zijn heeft een grote impact binnen ST2 Biotechnologie en Veredeling, daar komt bij dat tulp door zijn grote genoom en lange generatie tijd ook specifieke aanpak en ontwikkeling van methodes nodig heeft die model kan staan voor soortgelijke gewassen.

Geplande acties

Identificatie van goede bait capture regio’s (voldoende totale sequentie diepte verdeling), produktie genetische kaart en QTL mapping eigenschappen
Resistentie toetsen op GGF nakomelingen (2020-2022)

Naam projectleider

Paul Arens