Fitte vis in een duurzame aquacultuur (AQUAFIT)

Fitte vis in een duurzame aquacultuur (AQUAFIT)

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV20037

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>E. Duurzame en veilige Noorzee, oceanen en binnenwateren>E5. Visserij

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/26

Samenvatting

Samen met twee partners uit de Nederlandse aquacultuursector, Hendrix Genetics (HG) en Kingfish Zeeland (KZ), gaat Wageningen Livestock Research (WLR) zich integratief inzetten voor het kweken van een fitte vis in een duurzame aquacultuurketen door fokkerij, fysiologie, welzijn en productkwaliteit te combineren. AQUAFIT zal methoden ontwikkelen voor selectie van robuuste vis, een duurzamere houderij-strategie, een optimale productkwaliteit en genetische verankering in een fokprogramma.

Doel van het project

AQUAFIT is in line with the Multi-Annual Social Innovation Program Fisheries (E5) and contributes to the development of sustainable fish farming methods for consumption (priority 35) and the analysis of fish processing for animal welfare (priority 38). Product quality is an important
topic in all missions.

Relatie met missie (Motivatie)

In concrete terms, this project provides an innovative swimming test to select robust salmonids based on physical performance. This project also delivers a more sustainable farming strategy that improves the robustness and quality of the fish produced and optimizes the freshness of the product. The integrative approach is expected to lead to a robust and more efficient fish with improved welfare, leading to higher product quality, as well as integrated monitoring of fish and system conditions, and thus more sustainable production. The genetic analyzes provide
input for a selection program in which genetic diversity is preserved.

Geplande acties

The purpose of the study is developing methods for making fish farming more sustainable and obtaining more uniform and better quality fish and fish products. The intended results its knowledge and methods by which (i) the physiological performance of the fish can be used to
improve production conditions for the fish; (ii) the better performing fish can be selected for breeding; and (iii) improve the quality and freshness of the fish products.
For the work with Hendrix Genetics, the first trial is completed (analyses ongoing), and the follow-up awaits the go-no go (depending on the outcome of the first trial).
The preparations for the first trial with Kingfish Zeeland have completed, the trial will start in Q1 of 2022.

Naam projectleider

Arjan Palstra