FLOREX: innovatie & participatie in consumentenonderzoek voor de sierteeltsector

FLOREX: innovatie & participatie in consumentenonderzoek voor de sierteeltsector

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

LWV19146

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D1. Waardecreatie en verdienvermogen

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/23

Samenvatting

Consumenten worden tot nu toe nauwelijks meegenomen in de transitie naar een duurzame sierteeltketen. Met het opzetten van het bloemen- en planten experience center FloriWorld (waarin meer dan 20 vooraanstaande partijen in de sierteeltsector in investeren) kunnen consumenten deze actieve rol wel nemen. In het experience center worden bezoekersdata verzameld d.m.v. innovatieve methodes om zo tot een sierteeltketen te komen die vraag en aanbod beter op elkaar laten aansluiten.
De wetenschap heeft baat bij verbeteringen in de manier van meten; Tijdens het meten van de ervaring wordt de respondent ongestoord gelaten, dit zal de datakwaliteit verhogen. Voorbeelden die al op de tekentafel liggen zijn het inzetten van de bloemenveiling met FloriCoins en Swipen van voorkeuren en analyse van gezichtsuitdrukkingen uit selfies. De nieuwe technieken kunnen in FloriWorld en daarbuiten gevalideerd worden.
De bloemen- en planten experience wordt ingericht als living lab waar de ervaring centraal staat. Hier kunnen experimenten makkelijk uitgevoerd worden.

Doel van het project

Praktijkvragen omtrent het verduurzamen van de keten staan centraal in dit project. Het onderzoeksproces zal geïntegreerd worden in de bedrijfsvoering van FloriWorld om de vragen vanuit de sector snel te kunnen beantwoorden. Door de omloopsnelheid verwachten we hier meerdere onderzoeken per jaar te kunnen draaien zodat de sector flexibel, en met korte doorlooptijden, succesvolle duurzaamheidsconcepten in de markt kan introduceren.
Met nieuwe subtiele metingen in combinatie met de bezoekersaantallen zijn analysetechnieken als machine learning niet alleen van veel toegevoegde waarde, maar ook noodzakelijk. In dit PPS zullen machine learning technieken toegepast worden om voorspellingen te kunnen doen over waardering van (duurzame) sierteeltproducten.

Relatie met missie (Motivatie)

Dit project biedt marktonderzoeksmogelijkheden en inzichten die gefocust zijn op een versnelde verduurzaming van de sector m.n. door het nastreven van een reductie van derving in de sierteeltketen. Dit project biedt een kans om de weg naar een duurzame sierteeltketen te integreren met het verbeteren van meet- en analysetechnieken in het veld van consumentenwetenschap en een verbetering van de interactie tussen productie en aanbod.

Geplande acties

• Ontwikkeling en implementatie van manieren om consumentengedrag te meten in een
belevenis.
• Modelontwikkeling: ontwikkeling van machine learning model voor databronnen uit FloriWorld
• Verkennen van kansen voor een duurzame toekomst. Circulaire principes toepassingen voor modelontwikkeling en aanpassing.
• Borging in de keten door de wetenschap te integreren met praktijkvragen en -kennis.

Naam projectleider

Jos van den Puttelaar