FUNCTILIGHT – Functional light provision for broilers and layer pullets to promote welfare, health and performance

FUNCTILIGHT – Functional light provision for broilers and layer pullets to promote welfare, health and performance

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV20133

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/26

Samenvatting

In FUNCTILIGHT, functional light programs will be developed for fast- and slower growing broiler chicken flocks and layer pullets in a cooperation between light equipment developers, breeders, integrations, poultry farmers, and researchers. This will contribute to the development of innovative housing systems for broilers and layer pullets that enable chickens to perform natural behaviour, promote broiler and layer pullet welfare and guarantee production performance, and that thus increase the sustainability of the poultry sector.

Doel van het project

Aan het eind van het project hebben we (1) fundamentele kennis over de voorkeur en behoefte van snel- en trager-groeiende vleeskuikens en opfok leghennen met betrekking tot licht (licht spectrum, lichtintensiteit en lichtbron (kunstmatig vs daglicht) en (2) lichtprogramma’s (inclusief daglicht) voor snel- en trager groeiende vleeskuikens die welzijn en natuurlijk gedrag stimuleren, in relatie tot functionele zones in de stal, en optimale productie garanderen en (3) een lichtprogramma voor opfok leghennen wat natuurlijk gedrag en welzijn stimuleert en abnormaal gedrag voorkomt. Deze aspecten dragen bij aan een verduurzaming van de productie van zowel vleeskuikens als leghennen door welzijn en gezondheid te stimuleren en verlies door bijvoorbeeld uitval van dieren te voorkomen.

Relatie met missie (Motivatie)

Licht is een belangrijk aspect van de huisvesting van pluimvee, maar naar de voorkeur van pluimvee voor, en de effecten van lichtaspecten (kleur, intensiteit en bron) is nog nauwelijks onderzoek gedaan. Dit terwijl nieuwe technologieën volop mogelijkheden bieden om tegemoet te komen aan de behoefte van de kippen en de productie te optimaliseren. Deze kennis is essentieel voor het ontwerpen van duurzame huisvestingssystemen of -concepten voor vleeskuikens en leghennen die een goed niveau van dierenwelzijn (inclusief gezondheid) garanderen.

Geplande acties

(1) Fundamentele kennis over de voorkeur en behoefte van snel- en trager-groeiende vleeskuikens en leghennen voor lichtkleur, lichtsterkte en lichtbron (Maand 24, Maand 48);
(2) Lichtprogramma’s voor vleeskuikens en opfok leghennen die dierenwelzijn (inclusief diergezondheid) en productie optimaliseren) (Maand 48)
(3) Ten minste vier wetenschappelijke publicaties over de voorkeur/behoefte van vleeskuikens en opfok leghennen m.b.t. lichtsterkte, -kleur en -bron (Maand 18-48)
(4) Publicaties in de vakpers over deelresultaten (Maand 24-48)
(5) Presentaties op sectordagen, congressen e.d. (Maand 18-48)

Naam projectleider

Ingrid de Jong