Gezonder binnenklimaat door inzet planten

Gezonder binnenklimaat door inzet planten

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

TU18001

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D2. De consument, duurzame en gezonde voeding in een groene leefomgeving

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

De op labschaal aangetoonde luchtzuiverende eigenschappen van enkele kamerplanten zijn getest op hun daadwerkelijke werking in kantoorruimten. Het betreft hier zuivering van vluchtige organische stoffen (VOS) via plantopname. Hiervoor is stapsgewijs de luchtzuivering getest van een eenvoudige situatie van luchtstromen naar een meer complexe situatie zoals in de praktijk voorkomt. Hierbij zijn factoren als natuurlijke en mechanische ventilatie, soort objecten in de kamer, aantal planten, luchtvochtigheid en lichtniveau onderzocht. Het blijkt dat een mechanisch ventilatiesysteem een zeer dominante rol speelt in de luchtzuivering. Zonder een dergelijk systeem is de luchtafvoer via kieren en de absorptie door vloer, wanden en plafond systeem de voornaamste afvoer van VOS. Indien de kamer volgepakt is met planten is de luchtzuivering zonder mechanische ventilatie ca. 5% hoger dan zonder planten. Groeifactoren als lichtniveau en relatieve luchtvochtigheid lijken hierop geen invloed te hebben. Er is een rekenregel opgesteld om plantenleveranciers te ondersteunen bij het inzetten van planten in de luchtzuivering van binnenruimten bij klanten.

Doel van het project

Binnen de MMIP Gezonde voeding van KIA Landbouw, water en voedsel wordt het binnenklimaat van woningen en kantoorpanden onderscheiden. Dit project geeft meer inzicht in de (bescheiden) rol van planten in de zuivering van deze binnenruimten. Met deze kennis kan een gezonder binnenklimaat worden gerealiseerd, en de gezondheid van mensen ten goede komt.

Relatie met missie (Motivatie)

Het leefklimaat in binnenruimten is al jaren slecht en ook ongezond, vooral door de ambitie om woningen/bedrijfspanden beter te isoleren tegen de kou. Dit gaat ten koste van de luchtverversing; luchtzuivering door planten kan worden gezien als een groene en innovatieve oplossing van het probleem.

Geplande acties

Binnen de MMIP Gezonde voeding van KIA Landbouw, water en voedsel wordt het binnenklimaat van woningen en kantoorpanden onderscheiden. Dit project geeft meer inzicht in de (bescheiden) rol van planten in de zuivering van deze binnenruimten. Met deze kennis kan een gezonder binnenklimaat worden gerealiseerd, en de gezondheid van mensen ten goede komt.

Naam projectleider

Pieter de Visser