Gezondheid en welzijn van parkgehuisveste konijnen

Gezondheid en welzijn van parkgehuisveste konijnen

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF15234

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/01/16

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

In een nauwe samenwerking tussen praktijk en onderzoek wordt aan twee uitdagingen voor de konijnenhouderij gewerkt: 1) Verbetering van de diergezondheid met daaraan verbonden reductie van het antibioticagebruik en 2) versterken van de positie in markt en maatschappij door het dierenwelzijnsniveau aantoonbaar op een aanzienlijk hoger niveau te brengen dan de Europese standaard.

Doel van het project

Sterke sector die met een gecertificeerd marktarrangement (Beter Leven erkenning) en diervriendelijker huisvesting op gezondere wijze produceert.

Relatie met missie (Motivatie)

Hoger dierenwelzijn, verwaarding daarvan in de markt en reductie van AB-gebruik waren bij aanvang van het project de belangrijkste verduurzamingsuitdagingen voor deze sector.

Geplande acties

1) De ambitie om het voedster-groepshuisvestingssysteem zover te ontwikkelen dat het praktijkrijp, Beter Leven-erkenning waardig en in de markt geïntroduceerd is volledig geslaagd
2) De bestaande parkhuisvestingssystemen voor vleeskonijnen zijn onderling vergeleken, verbeteropties zijn aangegeven en doorgevoerd. Inmiddels wordt ruim 70% van de vleeskonijnen in dit systeem gehouden, en wordt het systeem door de praktijk als nagenoeg uitontwikkeld gezien
3) Meerdere management-maatregelen om de diergezondheid te borgen of verbeteren zijn getoetst en (voor zover succesvol) geïmplementeerd.
4) De bestaande huisvestingsssytemen zijn getoetst aan de dierbehoeften, en deels gemonitord. Resultaten hiervan zijn internationaal geprofileerd.