Grenswaarden Waterkwaliteit Glastuinbouw

Grenswaarden Waterkwaliteit Glastuinbouw

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

LWV21254

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied>C4. Verbeteren waterkwaliteit

Samenvatting

Bij recirculatie krijgt giftwater een complexe samenstelling. Het effect op teelt is grotendeels onbekend. Dit project beoogt daarom een waterkwaliteitsmodel op basis van plant-, water- en klimaatsensoren met maatregelen voor sturing. Grenswaarden worden onderzocht in praktijk en proefkassen door waterparameters te verbinden aan plantengroei en klimaat mbv sleuteltechnologie sensoren en Kunstmatige Intelligentie. Daarnaast wordt een eenvoudig te interpreteren dashboard gemaakt.