Groen voor zorg: toepassingen voor patiënt en professional

Groen voor zorg: toepassingen voor patiënt en professional

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

LWV19222.08

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D2. De consument, duurzame en gezonde voeding in een groene leefomgeving

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/24

Samenvatting

Door de toenemende aandacht voor, en kennis over positieve gezondheidseffecten van planten, tuinen en andere natuurlijke interventies besluiten mondjesmaat steeds meer zorginstellingen te investeren in een groene binnen- en/ of buitenomgeving. Toch heeft het overgrote deel van de zorginstellingen groen nog niet op het netvlies staan. En daar waar groene interventies worden toegepast, worden deze vanwege gebrek aan draagvlak en onvoldoende aansluiting bij werkprocessen niet optimaal gebruikt.
De eerste doelstelling van dit project is om samen met patiënten, zorgprofessionals en
groenleveranciers groene interventies in verschillende typen zorginstellingen te ontwikkelen, testen en evalueren op hun praktische inzetbaarheid in het zorgproces. Hiermee wordt kennis gegenereerd rondom zowel het ontwerp als de implementatie van groene interventies. Alhoewel er steeds meer kennis is over het belang van groen voor de gezondheid van mensen, staat de kennis over effecten van groen op patiënten en met name op zorgprofessionals nog in de kinderschoenen. Deze kennis is wel van belang om de zorgsector warm te houden voor investeringen in groen. Een tweede doelstelling van dit project is dan ook om na te gaan in hoeverre het gebruik van en/ of blootstelling aan groen bijdraagt aan het welzijn van zorgprofessionals en patiënten. Vernieuwend aan dit project is dat samen met patiënten, zorgprofessionals en groenbedrijven interventies ontwikkeld worden die getest en geëvalueerd worden op hun bruikbaarheid en effectiviteit. Middels dit project wordt daarnaast inzicht verkregen in wensen, behoeften en succesvolle groene interventies voor verschillende patiëntgroepen (oncologie patiënten, kinderen, ouderen en revalidatie patiënten) en hun zorgprofessionals. Dit biedt de mogelijkheid om overeenkomstige wensen en behoeften te achterhalen, maar ook om doelgroep specifieke aanbevelingen en ontwikkelingen te laten zien. Hiermee krijgen groenbedrijven meer inzicht in
diverse typen groene interventies die toegepast kunnen worden in zorginstellingen. Doordat dit onderzoek zich ook richt op het onderzoeken van effecten van groene interventies op patiënten en zorgprofessionals kan ook de waarde van groen voor zorginstellingen sterker in het voetlicht gebracht worden, wat de afzetmarkt voor groen bij zorginstellingen verder kan stimuleren.

Doel van het project

Het doel van het project is tweeledig:
1. Het samen met patiënten, zorgprofessionals en groenleveranciers ontwikkelen, testen en evalueren van de praktische inzetbaarheid van verschillende groene interventies die toegepast kunnen worden in verschillende typen zorginstellingen.
2. Nagaan in hoeverre het gebruik van en/ of blootstelling aan groen bijdraagt aan het welzijn van zorgprofessionals en patiënten.

Relatie met missie (Motivatie)

Dit project sluit ten eerste aan bij de ambitie van missie C3 waarin wordt gesteld dat groen in de stad in 2050 vanzelfsprekend is. Groen in en rondom de vele zorginstellingen in steden kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Ten tweede sluit het project aan bij de ambitie van missie D2 omdat we nagaan hoe groen in de leefomgeving (in dit project gespecificeerd als zorgomgeving) bijdraagt aan gezonde mensen (in dit geval patiënten en zorgprofessionals). Aansluitend bij de innovatie- en kennisvraag binnen deze missie zullen interventies ontwikkeld, getest en geëvalueerd worden samen met gezondheids- en groendeskundigen. Het project sluit ten slotte
aan bij punt vier binnen het T&U innovatiethema Consument, Markt & Maatschappij, omdat nagegaan zal worden op welke wijze de keten met het groen een bijdrage kan leveren aan een optimale groene zorgomgeving.