Groene Gezonde Studenten

Groene Gezonde Studenten

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

1604-050

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D2. De consument, duurzame en gezonde voeding in een groene leefomgeving

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/19

Samenvatting

De laatste jaren komt er steeds meer wetenschappelijk bewijs voor de positieve invloed van groen en het eten van groente en fruit op de lichamelijke en psychische gezondheid van mensen. Deze toename aan wetenschappelijk bewijs heeft geleid tot diverse groene en gezonde interventies in verschillende sectoren. Jongeren tussen de 15 en 25 jaar worden door deze interventies echter niet of nauwelijks aangesproken. Dit terwijl er in deze doelgroep nog veel winst te behalen valt. Veel van deze jongeren eten ongezond, bewegen te weinig, ervaren (studie)stress en andere psychische en cognitieve klachten. Daarnaast komen ze weinig in aanraking met groen. Jongeren brengen een groot deel van hun tijd door in de omgeving waar ze naar school / universiteit gaan (MBO, HBO, WO). Ons pilot onderzoek onder 700 studenten dat afgelopen jaar is uitgevoerd heeft laten zien dat een groot deel van de studenten stress ervaart (76%) en dat slechts een klein deel van de studenten de aanbevolen richtlijn voor groente (7%) en fruit (28%) haalt. Ook zijn studenten niet tevreden over het huidige aanbod van groen op hun universiteit. Daarnaast geven studenten de voorkeur aan een groene studieomgeving en scoren ze beter op een cognitieve taak wanneer zij in een groen klaslokaal les kregen vs. een klaslokaal zonder groen. Kortom, er is behoefte aan een groene gezonde inrichting van de studieomgeving voor studenten.

Doel van het project

Binnen het Groene Gezonde Studenten Onderzoek zal onderzocht worden wat de effecten zijn van het groener en gezonder inrichten van de studieomgeving van MBO, HBO en WO studenten op leefstijl, psychisch, emotioneel, fysiek en cognitief welbevinden. In vier verschillende deelprojecten wordt er gekeken naar de effecten van:
(1) het vergroenen van college/ werkgroepruimtes;
(2) het vergroenen van studieruimte;
(3) het vergroenen van buitenruimte;
(4) meer groente en fruit in de studieomgeving.
In het vijfde deelproject worden de resultaten van de eerste vier projecten vertaald naar een Toolkit met richtlijnen voor een effectieve en gerichte inzet van groen en groente en fruit in de studieomgeving.

Geplande acties

A. Onderzoeksactiviteiten

De beoogde resultaten uit het projectplan waren als volgt:
1. Groene college/werkcollege zalen: In dit deelproject wordt er in samenwerking met de plantenleveranciers een groen concept bedacht worden om college en werkgroep zalen te vergroenen op HAVO/VWO, MBO, HBO en WO instellingen. In een experimentele setting wordt onderzocht wat de effecten van deze groene interventie zijn op cognitieve prestaties, psychisch, emotioneel en fysiek welbevinden.
2. Groene studieruimtes: Binnen dit deelproject wordt op een MBO, HBO of WO instelling een studieruimte vergroend. In een experimentele setting wordt onderzocht wat de effecten zijn op cognitieve prestaties, psychisch, emotioneel en fysiek welbevinden.
3. Deelproject 3 Groene pauze: In een experimenteel onderzoek wordt onderzocht wat het belang is van een pauze in een groene omgeving. Er wordt onderzocht wat de effecten hiervan zijn op gezond gedrag, cognitieve prestaties, psychisch, emotioneel en fysiek welbevinden. Er zijn mogelijkheden om aan de Vrije Universiteit om het campusplein, de daktuin of de Boeletuin te gebruiken als experimentele ruimte. Ook zal er gekeken worden of er bij een MBO of HBO instelling mogelijkheden zijn om dit onderzoek uit te voeren.
4. Deelproject 4 Groente en fruit aanbod: Deelproject 4 bestaat uit verschillende faseringen waarin wordt samengewerkt met het Lectoraat Groene Gezondheid van de HAS Hogeschool. Allereerst wordt er inzicht verkregen in de determinanten die van invloed zijn op de groente en fruitconsumptie van studenten. Samen met de studenten en andere stakeholders worden de behoefte en wensen ten aanzien van het groente en fruit aanbod in de studieomgeving geïnventariseerd. Op basis van deze resultaten wordt er een groente en fruit interventie ontwikkeld, die ingezet kan worden op onderwijsinstellingen, ontwikkeld en wetenschappelijk getoetst.
5. Deelproject 5 Groene Gezonde Toolkit: Aan de hand van de resultaten die verkregen zijn in de eerste vier deelprojecten wordt er een Toolkit ontwikkeld met richtlijnen voor een effectieve en gerichte inzet van groen en groente en fruit in de studieomgeving. De Toolkit kan door zowel groen- als groente en fruit leveranciers worden ingezet.
B. Communicatie activiteiten
• Ontwikkeling en onderhoud twitteraccount
• Kick-Off Meeting Symposium
• Factsheets
• Stuurgroep bijeenkomsten
• Afsluitend symposium

C. Kennisdisseminatie en PR
• Communicatie over het programma in diverse vakbladen en media en via lezingen
• Leveren inhoudelijke bijdrage aan opstellen factsheets PPS Koepel De Groene Agenda