Groene Health Check

Groene Health Check

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

1509-015

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D2. De consument, duurzame en gezonde voeding in een groene leefomgeving

Startdatum

01/01/16

Einddatum

31/12/18

Samenvatting

a) Doelstelling: Het ontwikkelen van een ruimtelijke systematiek waarmee de meerwaarde van stadsgroen voor gezondheid en welbevinden duidelijk in beeld wordt gebracht, in een samenspel tussen onderzoekers, burgers, bedrijven, topsector T&U, gezondheidsprofessionals en lokale overheden. Het project beoogt inzicht te verkrijgen in de ruimtelijke kansen en knelpunten om het groen optimaal te laten functioneren. Het project zoekt samenwerking met bestaande initiatieven in onderzoek en praktijk binnen dit thema. Voor T&U prioriteert de GHC-tool de gezonde plantensoorten en ontwerpconcepten, waarmee resp. kwekers en hoveniers/groenverzorgers hun business kunnen verbeteren. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd in gebieden met hoge bevolkingsdruk. Dit doel sluit aan op de prioriteiten genoemd in het innovatiecontract met betrekking tot wonen, werken, leren en herstellen. Beoogde uitkomsten - Binnen de looptijd van het project (3 jaar, 2016-2018) wordt een werkend Groene Health Check tool opgeleverd voor de aspecten groen en gezondheid en welbevinden (fysieke en mentale gezondheid). Werkend betekent: de GHC-tool is inhoudelijk gevuld (op basis van stand wetenschap 2015-2018), en getoetst op praktische bruikbaarheid voor doelgroepen in meerdere pilots in de steden Amsterdam en Eindhoven. Fase 1 levert een eerste prototype, Fase 2 de definitieve GHC-tool.

Doel van het project

Het ontwikkelen van een ruimtelijke systematiek waarmee de meerwaarde van groen voor gezondheid en welbevinden in relatie tot specifieke stadslocaties duidelijk in beeld wordt gebracht, in een samenspel tussen onderzoekers, burgers, bedrijven, topsector T&U, gezondheidsprofessionals en lokale overheden. Op deze manier ontstaat een onderbouwd en gedragen beeld van de bijdrage die straat-, buurt- of wijkgroen levert aan de stad. Ook wordt inzicht verkregen in de ruimtelijke kansen en knelpunten om het groen optimaal te laten functioneren. Dit is de basis voor de verbetering van de stedelijke inrichting, beheer en gebruik, en laat zien welke ingrepen in het groen relevant zijn voor huidige en toekomstige functies. Voor T&U prioriteert de GHC-tool de gezonde plantensoorten en ontwerpconcepten, waarmee resp. kwekers en hoveniers/groenverzorgers hun business kunnen verbeteren. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd in gebieden met hoge bevolkingsdruk. Dit doel sluit aan op de prioriteiten genoemd in het innovatiecontract met betrekking tot wonen, werken, leren en herstellen.

Relatie met missie (Motivatie)

Professionals in stedelijke ontwikkeling (beleidmakers, planners, ontwerpers, ontwikkelaars, hoveniers en groenvoorzieners) krijgen met de GHC-tool beter inzicht in waar en welk groen welke gezondheidseffect op welke doelgroep heeft, en worden daarmee uitgenodigd die kennis te benutten in hun plannen en projecten. De GHC-tool stimuleert dus effectief gebruik maken van stadsgroen voor maatschappelijke gezondheidsdoelstellingen (gezondere woon-/werk-/leefomgeving). Dit levert een gezondere stedelijke samenleving op, en maakt dat die economische waarde van het groen duidelijker wordt meegenomen in de besluitvorming over de inrichting van de stad. In fase 2 wordt de economische meerwaarde verder onderbouwd, doordat dan ook de daadwerkelijke beleving en gebruik van het groen wordt meegenomen. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is de review van literatuur over ‘stadsgroen gezondheid’ en de toepassing van die wetenschappelijke resultaten naar rekenregels voor de stadspraktijk van belang. Dit juist ook vanwege de directe terugkoppeling vanuit de stadsgroen-professionals (hoe gaan zij om met de GHC-tool resultaten?) en de gebruikers (waardering stadsgroen). Met de GHC-tool kan stadsgroen als een living lab functioneren, waar onderzoek, uitvoering en gebruik elkaar direct beïnvloeden.

Geplande acties

Binnen de looptijd van het project (3 jaar, 2016-2018) wordt een werkend Groene Health Check tool opgeleverd voor de aspecten groen en gezondheid en welbevinden (fysieke en mentale gezondheid). Werkend betekent: de GHC-tool is inhoudelijk gevuld (op basis van stand wetenschap 2015-2018), en getoetst op praktische bruikbaarheid voor doelgroepen in meerdere pilots in de steden Amsterdam en Eindhoven. In fase 1 wordt een eerst prototype opgeleverd, waarmee gerekend kan worden, maar waarbij de toepassingsmogelijkheden en gebruiksgemak nog beperkt zullen zijn. Fase 2 levert de definitieve GHC-tool op, beschikbaar voor de partners en sector.

Naam projectleider

Robbert Snep