Groene schoolpleinen voor een gezonde ontwikkeling van kinderen

Groene schoolpleinen voor een gezonde ontwikkeling van kinderen

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

LWV19222.09

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D2. De consument, duurzame en gezonde voeding in een groene leefomgeving

Startdatum

14/06/20

Einddatum

13/06/23

Samenvatting

Steeds meer scholen in Nederland kiezen voor een groen schoolplein met het idee dat ze door het vergroenen van het schoolplein een positieve bijdrage kunnen leveren aan een gezonde ontwikkeling van kinderen, aan biodiversiteit en aan klimaatbestendigheid. De projectpartners van dit project constateren dat de speel
-, leer- en natuurwaarde van veel Nederlandse groene schoolpleinen nog niet optimaal is wat ten koste kan gaan van het positieve effect van een groen schoolplein op de gezonde ontwikkeling van kinderen en op biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Alhoewel er verschillende producten en websites zijn met goede voorbeelden van groene schoolpleinen, ontbreekt de theoretische onderbouwing voor hoe groen optimaal kan worden ingezet om de speel
-, leer- en natuurwaarde van groene schoolpleinen, en daarmee een gezonde ontwikkeling van kinderen, de biodiversiteit en klimaatbestendigheid, te optimaliseren.
Het doel van dit project is om een kwaliteitstool te ontwikkelen die inzicht geeft in welke aspecten van een groen schoolplein belangrijk zijn om spelen en leren (van alle kinderen, dus ook kinderen met een handicap), biodiversiteit en klimaatbestendigheid te stimuleren, terwijl tegelijkertijd het beheer en onderhoud behapbaar blijft. De tool wordt ontwikkeld op basis van bestaande producten maar zal, anders dan bestaande instrumenten, theorieën over leren, de ontwikkeling van kinderen, groen en gezondheid, biodiversiteit en klimaatbestendigheid als basis nemen.
Als onderdeel van de ontwikkeling wordt de tool op verschillende manieren gevalideerd en getoetst. Na validatie van de tool, onderzoeken we of groene schoolpleinen met een hogere kwaliteit, vastgesteld aan de hand van de kwaliteitstool, ook inderdaad beter als speel- en leeromgeving worden gebruikt en de biodiversiteit en klimaatbestendigheid inderdaad ook beter zijn.
De kwaliteitstool geeft hoveniers, ontwerpers, scholen, subsidie verleners en anderen praktische handvatten voor het ontwerpen van een groen schoolplein als een effectieve speel- en leeromgeving die biodivers en klimaatbestendig is. De kwaliteitstool geeft leerkrachten en schooldirecties handvatten om een zorgvuldige visie te ontwikkelen op het gebruik van het plein als speelleeromgeving, te onderzoeken welke kansen er liggen en welke mogelijkheden er zijn voor de invulling ervan. Met de kennis die wordt verworven in dit project wordt er scholing ontwikkeld zodat de verkregen kennis overgedragen kan worden naar professionals (in opleiding) in de betrokken werkvelden.

Doel van het project

Het doel van dit project is om een kwaliteitstool te ontwikkelen waarin beschreven wordt
aan welke aspecten een groen schoolplein moet voldoen om de speel-, leer- en
natuurwaarde, en daarmee de gezonde ontwikkeling van kinderen, biodiversiteit en
klimaatbestendigheid optimaal te stimuleren.

Relatie met missie (Motivatie)

Dit project sluit aan bij LNV missie D, onderdeel van subthema C: een gezonde leefomgeving. Een gezonde leefomgeving is niet alleen de omgeving waarin we wonen maar ook de omgeving waarin wordt geleerd en gewerkt. Kinderen brengen het grootste deel van hun tijd door op school. Het is daarom van belang dat de schoolomgeving bijdraagt aan de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Een groen schoolplein kan hieraan bijdragen. De kwaliteitstool zorgt ervoor dat groene schoolpleinen kunnen worden ingericht als optimale speel- en leeromgeving om zo bij te dragen aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. Daarnaast zien we dat in het ontwerp van groene schoolpleinen vaak weinig rekening wordt gehouden met veel van de andere voordelen die natuur te bieden heeft: namelijk bijdragen aan het klimaat door bijvoorbeeld het beheer van water, biodiversiteit en hittestress in de zomer. Ook voor deze aspecten zullen richtlijnen worden geïncludeerd. Daardoor draagt de kwaliteitstool ook bij aan de LNV missie sub-thema 3 van missie C: een klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied.