Groene Veredeling – Introgression of thrips resistance in leek

Groene Veredeling – Introgression of thrips resistance in leek

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

LWV20157

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>Sleuteltechnologieën LWV>Biotechnologie en Veredeling

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/25

Samenvatting

Het doel van het project is om bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzame preiteelt door de introgressie van nieuwe bronnen van tripsresistentie in prei. Tripsen zijn kleine insecten die grote problemen veroorzaken in de biologische en gangbare preiteelt. Bij ernstige tripsschade hebben biologische telers geen middelen om in te grijpen en kunnen ze hun product alleen in een lagere marktkwaliteitsklasse afzetten, terwijl gangbare telers bestrijdingsmiddelen gebruiken om trips te bestrijden. Hoewel er enige resistentie aanwezig is bij preirassen, is deze niet voldoende bij een hoge insectendruk. We identificeerden een hoge mate van tripsresistentie bij vier verwante wilde soorten. Met één bron hebben we interspecifieke F1-hybriden verkregen, die zeer resistent bleken te zijn. Terugkruisingen met prei leverden nakomelingen op waarvan sommige ook resistent waren. Cytogenetische analyse toonde aan dat recombinatie tussen twee chromosomen van prei en de wilde soort plaatsvond. Kennis en ervaring over tripsresistentie in wilde soorten en hun gebruik in de veredeling heeft geleid tot de ontwikkeling van uitgangsmateriaal voor een vervolgproject. Het doel van dit project is de ontwikkeling van pre-breeding materiaal voor de veredeling en de genetica van resistentie op te helderen.

Doel van het project

Het doel van het project is om een beter begrip te krijgen van tripsresistentie in aan prei verwante Allium-soorten. Het project draagt bij aan de MMIP ST2 Biotechnologie en Veredeling, onderdeel ‘Groene Veredeling’, en is een vervolgproject dat op verzoek van de biologische sector is geïnitieerd. Op langere termijn hopen we met de resultaten van het project ook bij te dragen aan missie A Kringlooplandbouw, MMIP A2 Gezonde, veerkrachtige bodem- en teeltsystemen, gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater, als de teelt van insectenresistente gewassen zal leiden tot een vermindering van het gebruik van pesticiden.

Relatie met missie (Motivatie)

Preirassen met een hoge tripsresistentie zijn belangrijk voor de biologische en gangbare landbouw en zullen leiden tot een meer duurzame landbouw door het verminderen van de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen.

Geplande acties

 Introgressie van tripsresistentie uit één of meer verwante wilde Allium soorten
 Eerste inzicht in de overerving van resistentie

Naam projectleider

Olga Scholten