Handzame nitraatmeting

Handzame nitraatmeting

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

LWV19235

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied>C4. Verbeteren waterkwaliteit

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

Op weg naar een nagenoeg emissieloze teelt is het belangrijk dat telers lekkages snel kunnen opsporen en repareren. Met de handzame nitraatmeter kan ter plekke inzicht worden verkregen in een van de belangrijkste componenten van het water, namelijk nitraat. Met een dergelijke meter en frequent meten zijn overschrijdingen van de oppervlaktewaterkwaliteit verder te verminderen. Door dit project kunnen substraatteeltsystemen in de glastuinbouw verder worden gesloten. In het eerste jaar zijn bestaande meters vergeleken en is gebleken dat een vergelijking nuttig is en aan welke voorwaarden een nieuw apparaat moet gaan voldoen (in het 2e jaar ontwerp en test prototype). IMEC ontwerpt de apparatuur, WUR-GTB test in de tuinbouwomgeving, AcaciaWater levert kennis en bestaande apparatuur voor eventuele verdere ontwikkeling. Glastuinbouw Nederland is de doelgroep van gebruikers, reden voor frequent overleg.

Doel van het project

Doel van dit project is om een robuust en draagbaar meetapparaat te ontwikkelen dat langs elektronische weg, momentaan, snel, goedkoop en betrouwbaar nitraat kan meten in oppervlaktewater en proceswater. Telers kunnen gemakkelijk en sneller foutenbronnen (bijv lekkages) opsporen in kassen, en daarmee zelf proactief werken naar nul-emissie. Telers krijgen inzicht in de waterkwaliteit rondom hun bedrijf. Onbedoelde lozingen naar oppervlaktewater kunnen gemakkelijker worden opgemerkt en vervolgens worden voorkomen. Dit werkt mee aan verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit. Kortom met een handzame nitraatmeter is de teler beter in staat lekkages op te sporen en ongedaan te maken.

Geplande acties

Het concrete resultaat van dit project is een getest prototype van een draagbare elektronische nitraat handmeter voor oppervlaktewater, drainwater of proceswater. Het apparaat moet betaalbaar, breed toepasbaar, robuust, snel en betrouwbaar genoeg zijn om gebruikt te kunnen worden door telers in verschillende sectoren in de land- en tuinbouw. De meter moet nauwkeurig genoeg zijn en een relevant meetbereik hebben om ongeoorloofde emissies te kunnen opsporen. Het systeem moet aansluiten bij nu al in gebruik zijnde monitoringssystemen voor waterkwaliteitsmetingen (bv. EC-meting), en moet geschikt zijn om draadloos te koppelen aan een mobiele telefoon, waardoor een App de meetwaarden kan verzenden naar een centrale server (website). Het prototype moet door een toeleverancier zonder veel moeite en kosten in massaproductie genomen kunnen worden en op de markt kunnen zijn binnen 1 tot 2 jaar.