Healthy and Sustainable Diets

Healthy and Sustainable Diets

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

AF16507

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D2. De consument, duurzame en gezonde voeding in een groene leefomgeving

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

Gezonde en duurzame diëten staan hoog op de politieke agenda door de stijgende hoeveelheid aan broeikasgassen in combinatie met stijgende populatie. Gezonde en duurzame diëten zijn vooral bestudeerd aan de hand van wiskundige modellen, echter, deze nemen de preferenties van consumenten niet mee. Dit project richt zich daarom op de preferenties (e.g. smaakprofielen) en accepteerbaarheid van consumenten om een gezonder en duurzamer dieet te volgen. Dit wordt gerealiseerd door 1) de smaakprofielen van gezonde, duurzame en mindere gezondere en minder duurzame diëten met elkaar te vergelijken, 2) de concepten die gerelateerd zijn aan duurzame diëten te bestuderen, en 3) de associaties die consumenten hebben met duurzaamheid van een dieet te onderzoeken, zowel de bewuste als de onbewuste associaties.

Doel van het project

1) To evaluate the sensory profiles (taste intensities, taste variety) of foods that fit into a H&S diets, based on a recent extensive sensory database including ~625 foods, from different food categories, such as meat, dairy and vegetable based products, covering about 90% of the energy consumed by the Dutch population5;
2) Create insight into consumer’s preferences, food choice behaviour and underlying motivations by studying consumers’ explicit and implicit associations with H&S diet.

Relatie met missie (Motivatie)

Dit onderzoek zal een uniek perspectief geven op de relaties tussen sensorische karakteristieken, gezondheids- en duurzaamheidsindicatoren en onderliggende attitudes en motieven van consumenten ten aanzien van een gezond en duurzaam dieet. Dit is zeer belangrijk om gedragsverandering tot stand te brengen naar een gezondere en duurzamer eetpatroon.