Healthy Bones

Healthy Bones

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF15203

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/01/16

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

Bot- en vleugelafwijkingen van vleeskuikens leiden tot afkeuringen in de slachterij met grote economische consequenties als gevolg. Afkeuringspercentages van 3-5% zijn heel gebruikelijk en elke procent afkeuring geeft een moderne high-speed slachterij op jaarbasis een economisch verlies van ruim €100.000,-.
Dit project moet leiden tot innovatief incubatie, voedings- en houderijmanagement, resulterend in een verbetering van de bot- en vleugelontwikkeling van vleeskuikens en daarmee van hun dierwelzijn/-gezondheid. Dit wordt bereikt door optimalisatie van de incubatietemperatuur, de voeding in de voor- en eindschakel (ouderdieren en vleeskuikens) van de keten, en door verrijking van de omgeving van de vleeskuikens.
Uit gegevens van de Gezondheidsdienst en de NVWA blijkt dat er in de vleeskuikenhouderij sprake is van locomotieproblemen en vleugelbreuken met een risico op verminderd dierwelzijn. Daarnaast worden slachterijen geconfronteerd met het probleem van vleugeldislocaties, waarbij het kraakbeen van het ellebooggewricht losraakt van de botgroeiplaat, met als gevolg dat het opperarmbot naar buiten steekt en het kuiken wordt afgekeurd.
De temperatuur en het lichtschema tijdens incubatie, de nutriëntenvoorziening van moederdieren en (jonge) vleeskuikens, en de inrichting in de stal spelen een belangrijke rol spelen bij botontwikkeling van loop- en vleugelbotten. De laatste decennia zijn vleeskuikens, naast op andere kenmerken, als onderdeel van een steeds meer gebalanceerde fokkerij, met name geselecteerd op snelle en efficiënte groei. Uit recent onderzoek blijkt dat onder andere de fosforvoorraad in het ei al is verbruikt enkele dagen voordat de dieren uit het ei komen. De bouwstenen voor een goede botontwikkeling ontbreken op dat moment, terwijl het kuiken zelf nog wel doorgroeit. Wellicht is er dus al een onbalans tussen skeletontwikkeling en ontwikkeling van overige lichaamsweefsels op het moment van uitkomen uit het ei. Dit vraagt om aanpassingen in diverse schakels van de keten, zodanig dat de botten en vleugels van de kuikens goed toegerust zijn om de het dier te laten bewegen en groeien.
In deze PPS zal nagegaan worden in welke mate de ontwikkeling van de bot- en vleugelkwaliteit positief beïnvloed wordt via i) de voeding van moederdieren, ii) de voeding van jonge vleeskuikens, iii) de herkomst van de fosforbronnen in het voer en iv) in welke mate het lichtregime en de incubatietemperatuur en v) de houderijomstandigheden een additief positief effect op de kwaliteit van loop- en vleugelbotten kunnen hebben. Dit zal leiden tot een forse vermindering van locomotieproblemen en vleugelbreuken bij vleeskuikens, en daarmee tot een verbetering van het dierenwelzijn en -gezondheid. Het rendement van de vleeskuikenketen wordt verhoogd door minder uitval van de kuikens en minder afkeuringen aan de slachtlijn.

Doel van het project

Het doel van deze PPS is de kwaliteit van het botstelsel bij vleeskuikens te verbeteren door (combinaties van) maatregelen op het gebied van diervoeding (ouderdieren en vleeskuikens, mineralenbron), broedomstandigheden en houderijcondities te onderzoeken. Een betere kwaliteit van botten en vleugels heeft een positief effect op de locomotie en daarmee op het dierenwelzijn en het gebruik van antibiotica bij vleeskuikens. Daarnaast wordt verondersteld dat vleugelbreuken die ontstaan in het proces van vangen, transport en slacht significant verminderen waardoor ook tijdens dat stadium van de productie het welzijn aantoonbaar verbetert. Daarnaast verbetert de productkwaliteit en daarmee het rendement van de vleeskuikenketen.

Relatie met missie (Motivatie)

Deze PPS draagt bij aan een verduurzaming van de vleeskuikenketen door vermindering van welzijns- en gezondheidsproblemen gerelateerd aan botsterkte en een verbeterd rendement door minder uitval van kuikens en verhoogd slachtrendement. Een bijkomend effect is dat het antibiotica minder frequent ingezet hoeven worden door minder locomotieproblemen. Het gebruik van organisch Ca en P draagt bij aan de mineralenkringloop en beperkt het gebruik van het schaars beschikbare anorganische Ca en P. Dit alles bevordert de maatschappelijke acceptatie van de vleeskuikenhouderij. De economische meerwaarde zit in een verbeterd rendement aan de slachtlijn door minder afkeur van delen. De wetenschappelijke meerwaarde komt tot uiting in het verkrijgen van inzicht in het carry-over effect van voeding van moederdieren op de botontwikkeling van vleeskuikens. Tevens zal de interactie tussen broedomstandigheden, voeding en houderijcondities met betrekking tot bot- en vleugelkwaliteit bestudeerd worden.

Geplande acties

Dit project levert concrete handvatten in de vorm van voedings- en managementinterventies (ouderdieren, broederijstadium en vleeskuikenbedrijf) die de bot- en vleugelsterkte en daarmee de locomotie van vleeskuikens significant verbeteren en vleugelbreuken in het stadium van vangen tot slachten aantoonbaar verminderen. Dit zorgt voor een structurelere verbetering van welzijn van het vleeskuiken gedurende het gehele leven (bedrijf tot en met slacht) en een verbetering van het rendement van de keten door minder uitval van kuikens, verbetering van de productkwaliteit en daarmee verminderde afkeur, en dus een beter rendement van de vleeskuikenketen.