Healthy Dutch Caribbean Islands. Nature conservation, business improvement and a resilient community by an integral approach

Healthy Dutch Caribbean Islands. Nature conservation, business improvement and a resilient community by an integral approach

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV20126

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>E. Duurzame en veilige Noorzee, oceanen en binnenwateren>E2. Natuur-inclusieve landbouw, visserij en waterbeheer in Caribisch Nederland

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/26

Samenvatting

Goal of this project is nature recovery, business recovery and the development of a healthy community on St Eustatius utilizing an integral approach. The Louis Bolk model for Positive Health and Living Environment will be supplemented with the WEcR approach for exploring and developing business models that are aimed at creating self-sustaining systems. New business models and funding opportunities will be jointly explored and developed with the stakeholders involved, both private, public, NGO’s.

Doel van het project

1.1 Doel van het project Wat gaat het project bijdragen aan de doelen van de KIA, de missies en de MMIP’s?
Het doel van dit project is de ontwikkeling van een natuur-inclusieve economie op St. Eustatius. Dit betekent een combinatie van natuurherstel, bedrijfsherstel en de ontwikkeling van een gezonde, veerkrachtige gemeenschap door een integrale aanpak.

Relatie met missie (Motivatie)

Goal of this project is nature recovery, business recovery and the development of a healthy community on St Eustatius utilizing an integral approach. The Louis Bolk model for Positive Health and Living Environment will be supplemented with the WEcR approach for exploring and developing business models that are aimed at creating self-sustaining systems. New business models and funding opportunities will be jointly explored and developed with the stakeholders involved, both private, public, NGO’s.

Geplande acties

Nieuwe bedrijfsmodellen en financieringsmogelijkheden zullen gezamenlijk worden verkend en ontwikkeld met de betrokken stakeholders, zowel privaat, publiek, NGO’s als gelinkt aan de gemeenschap van de mensen. De resultaten zijn veerkrachtige en duurzame bedrijfsmodellen, met een sterke band met natuurbehoud.

Naam projectleider

Nico Polman