Het nieuwe verwerken van bloembollen

Het nieuwe verwerken van bloembollen

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

1509-072

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/16

Einddatum

31/12/20