iFlow (voorheen Kunstmatige intelligentie in de sierteeltketen)

iFlow (voorheen Kunstmatige intelligentie in de sierteeltketen)

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

1406-077

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>Sleuteltechnologieën LWV>Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food

Startdatum

01/01/15

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

Het project onderzoekt of en hoe de prijsvorming van sierteeltproducten in de daghandel stabieler kan worden gemaakt. iFlow onderzoekt hoe beslissingsondersteunende systemen en vernieuwende logistiek daaraan kunnen bijdragen. iFlow omvat vier deelprojecten met een totale looptijd van 4 jaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd door RSM en WUR waarbij verschillende onderzoeksmethoden worden ingezet om tot antwoorden te komen op de gestelde onderzoeksvragen. Hierbij wordt gedacht aan een combinatie van interviews, procesanalyses, laboratorium- en veldexperimenten en simulaties. Uiteindelijk wordt een aantal prototypes ontwikkeld en gevalideerd binnen de betrokken private partners. iFlow is succesvol als er minimaal een aantal veilconcepten ontwikkeld, geëvalueerd en gevalideerd zijn die leiden tot een betere prijsvorming van sierteeltproducten in de daghandel en daaraan gekoppelde logistieke afhandeling

Doel van het project

Het doel van iFlow is om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die het commerciële proces van daghandel in combinatie met het logistieke proces krachtig vernieuwen. Een belangrijk vraagstuk in deze is hoe te komen tot de ‘beste prijsvorming’ en ‘optimale logistieke inrichting van de keten’ waarbij meerdere prijsvormingsinstrumenten naast elkaar gebruikt worden. Zowel het veilproces, de verkoop die plaatsvindt via digitale transactiesystemen alsook het logistiek ketenproces (snelle levering van kweker tot aan koper tegen minimale kosten) zullen worden ondersteund met geavanceerde mede door kunstmatige intelligente geïnspireerde beslissingsondersteunende systemen.

Relatie met missie (Motivatie)

De onderzoeken gedaan in het kader van iFlow hebben er toe geleid dat er een beter zicht is op welke aspecten de prijsvorming op de klok en klok-voorverkoop beïnvloeden.
Op grond daarvan zijn er enkele optimalisaties doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld prijssuggesties voor de bepaling van klok-voorverkoop prijzen.
De onderzoeken dienen ook als input voor toekomstige veilmechanismen zoals landelijk veilen.
Daarbij is Royal FloraHolland inmiddels doende logistieke processen verder te optimaliseren en onderzoekt ze manieren om de logistieke keten verder te optimaliseren beginnende bij de tuin. Daarbij is Royal FloraHolland voornemens de regie te nemen over de aanvoer logistiek, waar het gebruik van data en algoritmen essentieel is om de keten verder te optimaliseren.

Geplande acties

Het doel van iFlow is om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die het commerciële proces van daghandel in combinatie met het logistieke proces krachtig vernieuwen. Een belangrijk vraagstuk in deze is hoe te komen tot de ‘beste prijsvorming’ en ‘optimale logistieke inrichting van de keten’ waarbij meerdere prijsvormingsinstrumenten naast elkaar gebruikt worden. Zowel het veilproces, de verkoop die plaatsvindt via digitale transactiesystemen alsook het logistiek ketenproces (snelle levering van kweker tot aan koper tegen minimale kosten) zullen worden ondersteund met geavanceerde mede door kunstmatige intelligente geïnspireerde beslissingsondersteunende systemen.