Integrale Vergroening van Tuin en Openbare Ruimte

Integrale Vergroening van Tuin en Openbare Ruimte

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

LWV21223

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied>C3. Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied

Samenvatting

Het project verkent nieuwe benaderingen die de samenhang tussen private tuinen en initiatieven, en publiek groen versterken en daarmee een integrale aanpak voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en een gezonde en aantrekkelijke woonomgeving vormen. Het produceert een viertal tools voor bedrijven, tuineigenaren en lokale overheden en (video)blogs door projectpartners en studenten van groenopleidingen. Centraal staan het identificeren en wegnemen van vooral niet-technische barrières en het verhogen van de bereidheid tot natuur-inclusieve verstedelijking. De ontwikkeling van de tools gebeurt in actie in de pilots door drie kennisinstellingen samen met leden van de vier partnergroepen (groenbedrijven, de bouwsector, lokale ambtenaren en bestuurders en bewonersgroepen) en tijdens Forumbijeenkomsten door hun brancheorganisaties.

Werkpakket (WP)1 evalueert en valideert de aanpak voor gedragsverandering van tuineigenaren. Hoe worden ze in de vergroeningstand gezet, in hun eigen tuinen en op het aansluitende openbare groen? WP2 onderzoekt mogelijkheden voor aanpassing van het wijkontwikkelingsproces en beheer (governance) ten gunste van lokale initiatieven in de ruimtelijke afwegingen en vergroening. Wat zijn de vergroeningsbarrières, hoe bevorderen partijen het beste de vergroening van de openbare ruimte en de samenhang tussen privaat en openbaar groen in woongebieden? Deze twee WP’s worden uitgevoerd in pilots in minstens 3 gemeenten met verschillende fases van nieuwbouw en beheer. WP3 ontwikkelt technische groenconcepten (inclusief soortenlijsten) waaronder verbindingszones tussen privaat en openbaar groen en initiatieven zoals voedselbossen en volkstuinen door bewoners. In WP3 worden ook de in de pilots geteste tools vormgegeven: de handreiking voor gedragsverandering van tuineigenaren, de zelfscan vergroeningsbarrières en daarop voortbouwend, de proceswijzer voor bouwprocessen en beheer. WP3 bundelt de best practices.

De tools worden getoetst met en uitgezet via de betrokken branche- en koepelverenigingen. De tools dragen bij aan actiebereidheid, privaat en publiek, om steden te vergroenen, in samenwerking met de tuinbranche, ten gunste van markt voor en toerusting en daarmee concurrerend vermogen van de groene sector.